ا

 • الهی‌زاده.محمدحسن بیهقی و روایتگری «علی قاعدة التاریخ» [ دوره9, شماره 23 - زمستان سال 1390]
 • اميني.محمدرضا مقايسه کارنامة اردشير بابکان و افسانه‌هاي کتاب منتسب به بارسوما بر اساس گزارش موسي خورني [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]

آ

 • آزاد ارمکی.تقی بازنمایی جامعه پیش و پس از انقلاب با تکیه بر دو رمان رازهای سرزمین من و آزاده خانم و نویسنده‌اش اثر رضا براهنی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]
 • آزادمنش.مهناز بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی [ دوره9, شماره 23 - زمستان سال 1390]

ب

 • براتي.محمود صور خيال در شعر فريد «قادر طهماسبي» [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • بهرامي رهنما.خديجه ساختار تقدیرمحور داستان‌های تراژیک شاهنامه [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

پ

 • پرهیزکاری.بهاره تبیین مؤلفه‏های هویت سنتی و مدرن زن در شعر پروین اعتصامی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

ت

ج

 • جعفری.فاطمه تحلیل رساله‌الطیر شیخ اشراق بر پایه روایت‌شناسی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]
 • جلالي پندري.يدالله پژوهشي در چگونگيِ تأويلات قرآني شمس تبريزي [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • جوكار.منوچهر ظرفيت طنز و نقد اجتماعی- اخلاقی در آثار فارسی شيخ بهايي [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]

چ

 • چراغی.رضا تحلیل رویکردهای انتقادی روشنگران ایرانی به شعر کلاسیک [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

ح

 • حجازی.نصرت ساختارهای دوقطبی در نوشتار محمود دولت‌‏آبادی؛ از ذهنیت تقابلی تا اندیشة تحلیلی [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]

خ

 • خدادادي.محمّد پژوهشي در چگونگيِ تأويلات قرآني شمس تبريزي [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]

د

 • دزفولیان.کاظم تحلیل منطق‌الطیر بر پایه روایت‌شناسی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

ر

 • رضی.احمد تحلیل رویکردهای انتقادی روشنگران ایرانی به شعر کلاسیک [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

ز

 • زارعي.جميله بررسی و تحلیل آرایة نماد در سروده‌هاي قيصر امين‌پور [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • زرقانی.سید مهدی تحلیل تعامل سه شاعر زن معاصر با نمونه‌ای از سنّت فرهنگی رایج ایرانی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]
 • زمانی سبزی.شهرام بازنمایی جامعه پیش و پس از انقلاب با تکیه بر دو رمان رازهای سرزمین من و آزاده خانم و نویسنده‌اش اثر رضا براهنی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

س

 • سبزیان‌پور.وحید تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی؛ مطالعه مورد پژوهانه (امثال مولّد) [ دوره9, شماره 23 - زمستان سال 1390]
 • سلاجقه.پروین جستاری در چگونگی کارکرد نمادهای جانوران دراشعار صائب تبریزی و بیدل دهلوی [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]
 • سلطانی.منظر تحلیل و نقد کاربرد فتح و فتوح و فتح باب در متون عرفانی ادب فارسی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

ش

 • شاه‌حسینی.فائقه پيش‌نمونگی در ساخت‌گذرای افعال فارسی [ دوره9, شماره 23 - زمستان سال 1390]
 • شاهین.شهناز ساختارهای دوقطبی در نوشتار محمود دولت‌‏آبادی؛ از ذهنیت تقابلی تا اندیشة تحلیلی [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • شاهيني.عليرضا مرگ‌انديشي هدايت؛ نگرشي فلسفي يا روان‌شناسانه؟! [ دوره9, شماره 23 - زمستان سال 1390]
 • شریفی.شهلا بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی [ دوره9, شماره 23 - زمستان سال 1390]

ص

 • صادقی گیوی.مریم تبیین مؤلفه‏های هویت سنتی و مدرن زن در شعر پروین اعتصامی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

ط

 • طاهري.قدرت‌ الله بررسی انتقادی شعر حجم بر مبنای روایت‌شناسی اشعار یدالله رؤیایی [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]
 • طاهري.قدرت‌ الله تحلیل رساله‌الطیر شیخ اشراق بر پایه روایت‌شناسی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

ع

 • عزیزی.مجید تأثیر وقایع تاریخی در سه اثر داستانی جلال آل احمد [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]
 • علیقلی‌زاده.حسین تحلیل و نقد کاربرد فتح و فتوح و فتح باب در متون عرفانی ادب فارسی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]
 • عليمحمدي اردكاني.جواد خيال و جايگاه آن در چهره‌نگاری نقاشي ايراني [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]

غ

ق

 • قبادی.حسینعلی بررسی، تحلیل و نقد چهار قصیده فارسی بر اساس آموزه‌های زبان‌شناسی سیستمی‌ـ نقشگرا [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]
 • قنبری.بخشعلی رنج تنهایی در مثنوی معنوی [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]

ک

 • کریم‌پور.نسرین نقش و درفش: جستاری در روابط زیرساختی پهلوان، رنگ و نگاره در داستان رستم و سهراب [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]
 • کنجوری.احمد معنا، زبان و تصویر در شعر «آخر شاهنامه» از مهدی اخوان ثالث (م. امید) [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • کیوانفر.علی‌اکبر ابعاد اجتماعي و پيوندهاي مردمي در تصوف اسلامی (با نگاهی به نسبت‌های تصوف و آیین‌های جوانمردی، ملامتیه و قلندریه) [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]

گ

 • گرجی.مصطفی بررسي تطبيقي داستان‌هاي بن بست و سمفوني مردگان با تأكيد بر مسئله اضطراب مرگ (برادركشي) [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]
 • گرجی.مصطفی تحلیل نشانه‌ـ معناشناختی رمان‌های سیاسی فارسی از 1351‌ـ 1380 [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]
 • گودرزی.مصطفی خيال و جايگاه آن در چهره‌نگاری نقاشي ايراني [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]

م

 • محمدی.ابراهیم بیهقی و روایتگری «علی قاعدة التاریخ» [ دوره9, شماره 23 - زمستان سال 1390]
 • محمدی.علی بررسی و تحلیل آرایة نماد در سروده‌هاي قيصر امين‌پور [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • مراثی.محسن خيال و جايگاه آن در چهره‌نگاری نقاشي ايراني [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]
 • مرادی.سکینه بررسی عنصر داستانی دسیسه در داستان سیاوش [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • مشهدی نوش‌آبادی.محمد نسبت حافظ با مجبره و اشاعره [ دوره9, شماره 23 - زمستان سال 1390]
 • ملک‌ثابت.مهدی پژوهشي در چگونگيِ تأويلات قرآني شمس تبريزي [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • موحدی.محمدرضا بررسي "نامه پولوس رسول به کاتبان" (مرامنامه‌ای از جلال آل احمد) [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • مولودی.فواد تحلیل منطق‌الطیر بر پایه روایت‌شناسی [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]
 • مهرکی.ایرج ساختار تقدیرمحور داستان‌های تراژیک شاهنامه [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

ن

 • نافلي.مريم صور خيال در شعر فريد «قادر طهماسبي» [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • نبی‌لو.عليرضا ریخت‌شناسی داستان مهر و ماه [ دوره9, شماره 23 - زمستان سال 1390]
 • نوروزي.زينب بررسي و تحلیل زباني، ادبي و محتوايي نعت نبی اکرم در خمسة نظامي [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • نوری.علی معنا، زبان و تصویر در شعر «آخر شاهنامه» از مهدی اخوان ثالث (م. امید) [ دوره9, شماره 22 - پاییز سال 1390]
 • نیکویی.علیرضا تحلیل رویکردهای انتقادی روشنگران ایرانی به شعر کلاسیک [ دوره9, شماره 20 - بهار سال 1390]

ه

 • هاشمی.سید حمید بررسی کتاب‌های درسی سال تحصيلی 88 – 1387 دورۀ ابتدايی از نظر ميزان هماهنگی در جدایی یا اتّصال پایه واژه‌های فعلی و غیرفعلی در کلمات مرکّب [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]

ی

 • یاحقی.رمضان تأثیر وقایع تاریخی در سه اثر داستانی جلال آل احمد [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]
 • یوسف‌پور.محمدکاظم نقش و درفش: جستاری در روابط زیرساختی پهلوان، رنگ و نگاره در داستان رستم و سهراب [ دوره9, شماره 21 - تابستان سال 1390]