ا

 • احمدی پور اناری.زهره شیوه های تخلّص به مدح و ملاک‌های نقد آن در قصیده [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]
 • اختیاری.زهرا بازشناخت نادره‌زنان در «صفوة الصفا» [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • ادینه پور باقری.روجا تحلیل درون مایه‌ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غلام‌رضا روحانی [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]
 • اسعدی زهرایی.مینو معرفی و تحلیل پیشینه نسخه تَنکلوشای1074ه.ق. [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]
 • اسفندیار.محمودرضا اندیشه‌های کلامی در باب توحید در آراء اعتقادی بهاء‌ولد [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • اصغرنژاد فرید.مرضیه آمیزۀ مفهومی جنگ و شکار و عشق در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریۀ «فوکونیه» و «ترنر» [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • اعلایی.مینا کارکرد توصیف در چند داستان کوتاه معاصر فارسی [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • افراه.روح الله تحلیل فرایند سرمدخل‌گزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ «سخن» و «معاصر» [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • اکبرزاده ابراهیمی.آذر بازشناخت نادره‌زنان در «صفوة الصفا» [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • امن‌خانی.عیسی نقدِ نظریه‌زدگی: کاربست نادرست نظریه‌ها با تأکید بر مقالات مربوط به آراء باختین [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • امن‌خانی.عیسی ادبیات کودک و ایدئولوژی‌های معاصر [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • ایرانی.محمّد سویه‌های معنادار واژه‌گزینی در خمسة نظامی [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]
 • ایشانی.طاهره تحليل انتقادی گفتمان حكومت در باب اوّل بوستان سعدي [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]

ب

 • باقری خلیلی.علی اکبر تحلیل درون مایه‌ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غلام‌رضا روحانی [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]

پ

 • پویان.مجید تفسیری هگلی از نخستین مانیفستهای ادبی درباره داستان و رمان در ایران (1250-1300) [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]
 • پیروز.غلامرضا ماهیت‌شناسی رمانتیسیسم سیاه در شعر دهه سی [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]

ج

 • جاهدجاه.عباس تحلیل کارکرد «تمثیل داستانی» در پیرنگ داستان کوتاه [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • جمالی.صفیه رویکرد کلاسیک مجله یغما به ادبیات داستانی [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]

چ

 • چهرقانی.رضا تحلیل جلوه‌های مقاومت در ادبیات عامیانة کشورهای فارسی‌زبان [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]

ح

 • حسینی.مریم کارکرد تضاد و تقابل در زیبایی‌شناسی تصاویر غزلیات عطار، بر اساس آراء جرجانی [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]
 • حق پرست.لیلا ساختار اسطوره‌ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • حیاتی.زهرا تحليل انتقادی گفتمان حكومت در باب اوّل بوستان سعدي [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • حیدری.مرتضی تحلیل ریخت‌شناختی قصّة سلیمان(ع) در ترجمة تفسیر طبری [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]

خ

 • خاتمی.احمد مباحث کلامی توحید در مثنوی‌های عطار [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]
 • خجسته.فرامرز تفسیری هگلی از نخستین مانیفستهای ادبی درباره داستان و رمان در ایران (1250-1300) [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]
 • خسروی شکیب.محمد تحلیل لایه‌های منطقی استدلال در تمثیل‌های مرزبان‌نامه [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • خوجه.عایشه ادبیات کودک و ایدئولوژی‌های معاصر [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]

د

 • داودی مقدم.فریده ديدگاه‌هاي سنايي دربارة ابليس [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • دریکوند.عصمت تحلیل لایه‌های منطقی استدلال در تمثیل‌های مرزبان‌نامه [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]

ر

 • رضایی.سیده نرگس بررسی و تحلیل حضور عناصر فولکلوریک در داستان‌های منیرو روانی‌پور (اهل غرق، سیریا سیریا، سنگ‌های شیطان و کنیزو) [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • رضایی.لیلا تحلیل کارکرد «تمثیل داستانی» در پیرنگ داستان کوتاه [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • روشن.بلقیس تحلیل فرایند سرمدخل‌گزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ «سخن» و «معاصر» [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • روشن.بلقیس بررسی تطبیقی افعال مسیرنمای زبان‌های فارسی میانه و نو [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]

ز

 • زارع جیرهنده.سارا ماهیت‌شناسی رمانتیسیسم سیاه در شعر دهه سی [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]
 • زندی.بهمن تحلیل فرایند سرمدخل‌گزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ «سخن» و «معاصر» [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]

س

 • ستاری.رضا ماهیت‌شناسی رمانتیسیسم سیاه در شعر دهه سی [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]
 • سمایی.سیدمهدی تحلیل فرایند سرمدخل‌گزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ «سخن» و «معاصر» [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]

ش

 • شاه‌حسینی.فائقه بررسی تطبیقی افعال مسیرنمای زبان‌های فارسی میانه و نو [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • شکریان.محمد جواد کارکرد توصیف در چند داستان کوتاه معاصر فارسی [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]

ص

 • صادقی تحصیلی.طاهره تحلیل لایه‌های منطقی استدلال در تمثیل‌های مرزبان‌نامه [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • صالحی نیا.مریم ساختار اسطوره‌ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • صبوری.نرجس بانو بررسی تطبیقی افعال مسیرنمای زبان‌های فارسی میانه و نو [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • صفایی‌ سنگری.علي خوانش شعر «نوبت» بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی «مایکل ریفاتر» [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]

ط

 • طاووسی.محمود معرفی و تحلیل پیشینه نسخه تَنکلوشای1074ه.ق. [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]

ع

 • عباسی.حبیب الله رویکرد کلاسیک مجله یغما به ادبیات داستانی [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]
 • عباسی.سیما روابط سرمتني (طولي و ژانري) اسكندرنامه‌هاي منظوم (فردوسي، نظامي و اميرخسرو) [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • عربزاده.فاطمه تحليل انتقادی گفتمان حكومت در باب اوّل بوستان سعدي [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]

غ

 • غنی‌پور ملکشاه.احمد تحلیل درون مایه‌ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غلام‌رضا روحانی [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]

ف

 • فراشاهی نژاد.یاسر تفسیری هگلی از نخستین مانیفستهای ادبی درباره داستان و رمان در ایران (1250-1300) [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]
 • فقیه ملک مرزبان.نسرین آمیزۀ مفهومی جنگ و شکار و عشق در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریۀ «فوکونیه» و «ترنر» [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • فیاض‌منش.پرند خوانش شعر «نوبت» بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی «مایکل ریفاتر» [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]

ق

 • قائمی.فرزاد ساختار اسطوره‌ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • قبادی.حسینعلی کارکرد تضاد و تقابل در زیبایی‌شناسی تصاویر غزلیات عطار، بر اساس آراء جرجانی [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]

ک

 • کلاهچیان.فاطمه سویه‌های معنادار واژه‌گزینی در خمسة نظامی [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]

گ

 • گلشیری.سیاوش تحلیل تطبیقیِ پنج فیلم سینمایی اقتباسی در سینمای ایران با متن داستان‌های مربوط به آنها [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]

م

 • محسنی هنجنی.فریده مباحث کلامی توحید در مثنوی‌های عطار [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]
 • مرادی.نفیسه تحلیل تطبیقیِ پنج فیلم سینمایی اقتباسی در سینمای ایران با متن داستان‌های مربوط به آنها [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]
 • مشاهری فرد.عطیه کارکرد تضاد و تقابل در زیبایی‌شناسی تصاویر غزلیات عطار، بر اساس آراء جرجانی [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]
 • منصوری.زهرا سویه‌های معنادار واژه‌گزینی در خمسة نظامی [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]

ن

 • نجفیان.آرزو بررسی تطبیقی افعال مسیرنمای زبان‌های فارسی میانه و نو [ دوره14, شماره 42 - پاییز سال 1395]
 • نیکویی.علیرضا کارکرد تضاد و تقابل در زیبایی‌شناسی تصاویر غزلیات عطار، بر اساس آراء جرجانی [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]

و

 • واعظی.مرادعلی رویکرد کلاسیک مجله یغما به ادبیات داستانی [ دوره14, شماره 43 - زمستان سال 1395]

ی

 • یاحقی.محمدجعفر ساختار اسطوره‌ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی [ دوره14, شماره 40 - بهار سال 1395]
 • یزدانی.حسین شريعت در كشف‌المحجوب هجويري [ دوره14, شماره 41 - تابستان سال 1399]