ا

 • ابدالی.آسنا معاصرسازی اشعار کهن در رمان جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]
 • اسلامی خو.ثریا چگونگی و چرایی اتخاذ نظام‌های ترتیب و تدوین دیوان‌های شعرا [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]
 • اکبری.منوچهر نمود مؤلّفه‌های ناتورالیستی در آثار داستانی دفاع مقدّس (مطالعۀ موردی: «زمستان 62» و «سفر به گرای 270 درجه») [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]
 • انصاری.نیلوفر بررسی و تحلیل خاطره‌نگاری در آثار جلال آل احمد [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]
 • ایشانی.طاهره تحلیل گفتمان نامه‏ های صادرۀ امیر مسعود در جلد اوّل تاریخ بیهقی (بر اساس نظریۀ کنش‌گفتاری سرل) [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]

آ

 • آقاحسيني.حسين تحلیل محتوا و ساختار در تأویل‌های‌ مثنوی معنوی [ دوره19, شماره 60 - بهار سال 1400]
 • آل علی. اردشیر معرفی و تحلیل نسخۀ خطی «روضةالملوک» [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]

ب

 • باقري‌خليلي.علي‌اكبر تحلیل اغراض ثانوی فعل امر در اشعار اجتماعی مجموعة آیینه‌ای برای صداها [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]
 • بانی‌مهجور.محبوبه نمود مؤلّفه‌های ناتورالیستی در آثار داستانی دفاع مقدّس (مطالعۀ موردی: «زمستان 62» و «سفر به گرای 270 درجه») [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]

پ

 • پیروز.غلامرضا بررسي تبارشناسانۀ مفهوم اليناسيون (ازخودبيگانگي) در داستان «گاو» اثر غلامحسين ساعدي [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]

ت

 • تجلیل.جلیل تحلیلِ تأثیر کلمات قصار نهج‌البلاغه در ادبیات فارسی با تأکید بر حکمت 142 نهج‌البلاغه و استناد به آیات قرآن کریم [ دوره19, شماره 60 - بهار سال 1400]

چ

 • چالاک.سارا مکان‌های اسطوره‌ای در قصه‌های عامیانۀ ایرانی [ دوره19, شماره 60 - بهار سال 1400]

ح

 • حسن پور.حسین بررسي تبارشناسانۀ مفهوم اليناسيون (ازخودبيگانگي) در داستان «گاو» اثر غلامحسين ساعدي [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]
 • حسنی هرمزآبادی رنجبر.احمد معرفی و تحلیل نسخۀ خطی «روضةالملوک» [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]
 • حسین‌پور.غلام‌رضا سرل و جایگاه منطقی داستان‌های خیالی [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]
 • حسینی.مریم نقد جامعه مدرن در رمان «آواز کشتگان» از منظر نظریۀ انتقادی مکتب فرانکفورت با تأکید بر دیدگاه هربرت مارکوزه [ دوره19, شماره 60 - بهار سال 1400]
 • حق‌جو.سیاوش تحلیل اغراض ثانوی فعل امر در اشعار اجتماعی مجموعة آیینه‌ای برای صداها [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]
 • حکیم‌آذر.محمد چگونگی و چرایی اتخاذ نظام‌های ترتیب و تدوین دیوان‌های شعرا [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]
 • حلبی.علی اصغر معرفی و تحلیل نسخۀ خطی «روضةالملوک» [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]
 • حمزئیان.عظیم بررسی معرفت‌شناسی عرفانی در آثار منظوم و منثور عبدالرحمن جامی [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]

خ

 • خبازی کناری.مهدی بررسي تبارشناسانۀ مفهوم اليناسيون (ازخودبيگانگي) در داستان «گاو» اثر غلامحسين ساعدي [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]
 • خیاطیان.قدرت الله بررسی معرفت‌شناسی عرفانی در آثار منظوم و منثور عبدالرحمن جامی [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]

ذ

 • ذبیح پور.سیده فاطمه تحلیل اغراض ثانوی فعل امر در اشعار اجتماعی مجموعة آیینه‌ای برای صداها [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]

ر

 • رامین نیا.مریم ملال و اطوار سوژه مدرن در شعر الیوت و بیژن الهی [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]
 • رحیمی.سیدمهدی اَژدَهااوژنی زال [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]
 • رضاپوریان.اصغر چگونگی و چرایی اتخاذ نظام‌های ترتیب و تدوین دیوان‌های شعرا [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]
 • رودگر.محمد گونه‌شناسی کرامات اولیا [ دوره19, شماره 60 - بهار سال 1400]
 • ريحاني.محمد مقوله‌بندی مراتب زیبایی در شعر حافظ؛ از «حُسن» تا «آن» به شیوه هرمنوتیکِ متن (کلاسیک) [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]

ش

 • شهبازی.اصغر بررسی معنایی- منظوری گزاره‌های امری در غزلیات حافظ و ارتباط آنها‌ با سبک فردی حافظ [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]
 • شهرویی.سعید اَژدَهااوژنی زال [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]

ص

 • صدرايي.رقيه تحلیلِ تأثیر کلمات قصار نهج‌البلاغه در ادبیات فارسی با تأکید بر حکمت 142 نهج‌البلاغه و استناد به آیات قرآن کریم [ دوره19, شماره 60 - بهار سال 1400]
 • صفری.جهانگیر معاصرسازی اشعار کهن در رمان جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]

ظ

 • ظاهری.ابراهيم معاصرسازی اشعار کهن در رمان جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]

ع

 • علی اکبرزاده زهتاب.مرجان تحلیل منظومۀ داستاني «از گنگ تا كرِمل» از شاعر معاصرتاجيك، ميرزا تورسون‌زاده [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]
 • علیپور شیرازی.پروانه مقوله‌بندی مراتب زیبایی در شعر حافظ؛ از «حُسن» تا «آن» به شیوه هرمنوتیکِ متن (کلاسیک) [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]

ف

 • فولادی.مهناز نقد جامعه مدرن در رمان «آواز کشتگان» از منظر نظریۀ انتقادی مکتب فرانکفورت با تأکید بر دیدگاه هربرت مارکوزه [ دوره19, شماره 60 - بهار سال 1400]

ق

 • قلاوندی.زیبا بررسی ویژگی‌های سبکی و بلاغی قصّه عامیانه «مَدهُمالت» براساس نسخه‌ای ناشناخته [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]

ک

 • کاظمی ازغدی.مصطفی مقوله‌بندی مراتب زیبایی در شعر حافظ؛ از «حُسن» تا «آن» به شیوه هرمنوتیکِ متن (کلاسیک) [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]

م

 • محمدی.ابراهیم اَژدَهااوژنی زال [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]
 • محمودی.محمد تحلیل ویژگی‎ها و عناصر اقلیمی در داستان‌های بیژن نجدی [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]
 • مرادی.ایوب نقد رمان «شکار کبک» از رضا زنگی‌آبادی براساس مبانی روان‌شناسی ژاک لاکان [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]
 • معروف.غلامرضا مقوله‌بندی مراتب زیبایی در شعر حافظ؛ از «حُسن» تا «آن» به شیوه هرمنوتیکِ متن (کلاسیک) [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]
 • موسوی.طاهره بررسی ویژگی‌های سبکی و بلاغی قصّه عامیانه «مَدهُمالت» براساس نسخه‌ای ناشناخته [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]
 • مهرافروز.ناهید تحلیل گفتمان نامه‏ های صادرۀ امیر مسعود در جلد اوّل تاریخ بیهقی (بر اساس نظریۀ کنش‌گفتاری سرل) [ دوره19, شماره 61 - تابستان سال 1400]
 • میرآخورلی. راحله بررسی معرفت‌شناسی عرفانی در آثار منظوم و منثور عبدالرحمن جامی [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]

ن

 • نافلی شهرستانی.مریم تحلیل محتوا و ساختار در تأویل‌های‌ مثنوی معنوی [ دوره19, شماره 60 - بهار سال 1400]
 • نمازیان.فخریه تحلیلِ تأثیر کلمات قصار نهج‌البلاغه در ادبیات فارسی با تأکید بر حکمت 142 نهج‌البلاغه و استناد به آیات قرآن کریم [ دوره19, شماره 60 - بهار سال 1400]
 • نیکوبخت.ناصر بررسی و تحلیل خاطره‌نگاری در آثار جلال آل احمد [ دوره19, شماره 63 - زمستان سال 1400]

ه

 • هاشمی. رقیه بررسي تبارشناسانۀ مفهوم اليناسيون (ازخودبيگانگي) در داستان «گاو» اثر غلامحسين ساعدي [ دوره19, شماره 62 - پاییز سال 1400]