ا

 • اتحادی.حسین تکرار و ارزش‌های بلاغی آن در شعر فرخی سیستانی [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • ادهمي.حسين نمود تکنیک‌های طنز در ساختار پیرنگ داستان‌های «فرهاد حسن‌زاده» [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]
 • اسدی حبیب.حوریه تحلیل وجوه نمادین در داستان یوسف و زلیخای جامی با تأکید بر ترنج [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]
 • الیاسی.محمود بررسی ویژگی‌های منتسب به زنان در ضرب‌المثل‌های فارسی [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • امیری خراسانی.احمد تحلیل و نقد داستان ماهان مصری در هفت پیکر [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]
 • امین الرعایا.پروین بررسی ویژگی‌های منتسب به زنان در ضرب‌المثل‌های فارسی [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • امینی.حیدرعلی انواع ترمیم‌ها و جایگاه آنها در توالی نوبت‌ها در گفت‌وگوهای روزمرۀ زبان فارسی [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]
 • اویسی کهخا.عبدالعلی تکرار و ارزش‌های بلاغی آن در شعر فرخی سیستانی [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]

ب

 • باقري‌خليلي.علي‌اكبر تحلیل ساختاری تقابل نشانه¬ای در غزلیّات حافظ شیرازی با تکیه بر نظریۀ «رولان بارت» [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]
 • بیگدلو.محمد گزینش، پذیرش و ویژگی‏های فرستاده (سفیر) در شاهنامۀ فردوسی [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]

پ

 • پيكاني.پروين تحليل سفر اسكندر در دارابنامة طرسوسي بر اساس كهن‌الگوي «سفر قهرمان» جوزف كمپبل [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]

ت

 • تمدن.محمد هم‌آموزی خورشیدشاه و ریدک: مقایسۀ آموزش در دو متن خسرو قبادان و ریدکی (پیشا اسلامی) و سمک عیار (قرن ششم هجری) [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • تمیم‌داری.احمد مطالعۀ سبک‌شناختی وجه‌نمایی در گلستان سعدی در چارچوب دستور نقشگرای نظام‌مند [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]

ج

 • جعفری قریه علی.حمید مقایسة ویژگی‌های حماسی دو منظومة برزونامه (بخش کهن) و همای‌نامه [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]

ح

 • حامی‌دوست.معصومه بررسی زمان در داستان «دخمه‌ای برای سمور آبی از منظر نقد مضمونی» [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]
 • حیدری جمشیدی.احسان بررسی شعر عاشورایی فارسی در لرستان (از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی) [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]

خ

 • خزانه‌دارلو.محمدعلی بررسی زمان در داستان «دخمه‌ای برای سمور آبی از منظر نقد مضمونی» [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]

ذ

 • ذبيح‌پور.سیده فاطمه تحلیل ساختاری تقابل نشانه¬ای در غزلیّات حافظ شیرازی با تکیه بر نظریۀ «رولان بارت» [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]
 • ذبيحي.رحمان تحليل سفر اسكندر در دارابنامة طرسوسي بر اساس كهن‌الگوي «سفر قهرمان» جوزف كمپبل [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]

ر

 • راز.عبدالله بررسی و نقد مقالات علمی- پژوهشیِ مرتبط با ادبیات در دهۀ 1380 شمسی [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]
 • رامین‌نیا.مریم تقابل‌های دوگانه و کارکرد آنها در متن با تأکید بر تقابل نور و ظلمت در آثار فارسی شیخ اشراق [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]
 • رحيم‌بيكي.ساناز بررسي و نقد ابعاد شکلی زبان در آثار شاعران شاخص جریان شعر گفتار [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]
 • رضوی.مرضیه سادات فرایندهای واژه‌آفرینی در گونة گفتاری زبان فارسی [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • رضی.احمد بررسی و نقد مقالات علمی- پژوهشیِ مرتبط با ادبیات در دهۀ 1380 شمسی [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]

س

 • سلطانی.منظر بازخوانی گفتارهای شمس تبریزی از دیدگاه زبان‌شناسی و نقد مدرن [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]
 • سنگری.محمدرضا رویکردی در تحلیل و نقد رمان‌های انقلاب اسلامی با تأکید بر نقد رمان‌های رضا امیرخانی [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]
 • سید قاسم.لیلا کارکرد گفتمانی وجه جمله در تاریخ بیهقی [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]

ش

 • شاه‌حسینی.فائقه فرایند کوتاه‌سازی نام‌های خاص در زبان فارسی [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • شریفی.شهلا بررسی ویژگی‌های منتسب به زنان در ضرب‌المثل‌های فارسی [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • شریفی.شهلا انواع ترمیم‌ها و جایگاه آنها در توالی نوبت‌ها در گفت‌وگوهای روزمرۀ زبان فارسی [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]
 • شکردست.فاطمه رویکردی در تحلیل و نقد رمان‌های انقلاب اسلامی با تأکید بر نقد رمان‌های رضا امیرخانی [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]
 • شیبانی اقدم.اشرف رویکردی پیکره‌محور بر افعال وجهی شش متن قرن ششم [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]

ص

 • صدری.نیره مطالعۀ سبک‌شناختی وجه‌نمایی در گلستان سعدی در چارچوب دستور نقشگرای نظام‌مند [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]
 • صفایی‌ سنگری.علي نمود تکنیک‌های طنز در ساختار پیرنگ داستان‌های «فرهاد حسن‌زاده» [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]

ط

 • طاهري.قدرت‌ الله بررسي و نقد ابعاد شکلی زبان در آثار شاعران شاخص جریان شعر گفتار [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]

ع

 • عباسی.محمود تکرار و ارزش‌های بلاغی آن در شعر فرخی سیستانی [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • علی بیگی سرهالی.وحید اثرپذیری سعدی از فردوسی بر اساس نظریۀ ترامتنیت [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]

غ

 • غلامحسين‌زاده.غلامحسين بررسي و نقد ابعاد شکلی زبان در آثار شاعران شاخص جریان شعر گفتار [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]
 • غلامی.راحله رویکردی پیکره‌محور بر افعال وجهی شش متن قرن ششم [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • غنی.گلرخ‌سادات تحلیل وجوه نمادین در داستان یوسف و زلیخای جامی با تأکید بر ترنج [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]

ف

 • فخرو.علی اکبر خوانش هرمنوتيكي- بينامتني بیتی از دیوان حافظ بر مبناي نظريۀ بينامتني «مايكل ريفاتر» [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]
 • فرزاد.عبدالحسين هم‌آموزی خورشیدشاه و ریدک: مقایسۀ آموزش در دو متن خسرو قبادان و ریدکی (پیشا اسلامی) و سمک عیار (قرن ششم هجری) [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]

ق

 • قاسم‌زاده.دکتر سید علی مقایسة ویژگی‌های حماسی دو منظومة برزونامه (بخش کهن) و همای‌نامه [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]
 • قاسم‌زاده.دکتر سید علی خوانش هرمنوتيكي- بينامتني بیتی از دیوان حافظ بر مبناي نظريۀ بينامتني «مايكل ريفاتر» [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]
 • قدمي.سيد امير مرثیه‌سرایی در شعر و ادب «لکی (واكاوي ادبي- روان¬شناختيِ مفهوم سوگ در فرهنگ قوم لك)» [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]
 • قطره.فریبا فرایندهای واژه‌آفرینی در گونة گفتاری زبان فارسی [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]

ک

 • کردبچه.لیلا ایجاز و حذف در شعر معاصر (با تکیه بر اشعار نیمایوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری و یدالله رؤیایی) [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • کوپا.فاطمه رویکردی در تحلیل و نقد رمان‌های انقلاب اسلامی با تأکید بر نقد رمان‌های رضا امیرخانی [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]
 • کوپا.فاطمه تحلیل وجوه نمادین در داستان یوسف و زلیخای جامی با تأکید بر ترنج [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]

گ

 • گرجی.مصطفی رویکردی در تحلیل و نقد رمان‌های انقلاب اسلامی با تأکید بر نقد رمان‌های رضا امیرخانی [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]
 • گلستانی.طیبه تحلیل و نقد داستان ماهان مصری در هفت پیکر [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]

م

 • محمودی بختیاری.بهروز فرایند کوتاه‌سازی نام‌های خاص در زبان فارسی [ دوره12, شماره 34 - پاییز سال 1393]
 • مرادی.نفیسه بازخوانی گفتارهای شمس تبریزی از دیدگاه زبان‌شناسی و نقد مدرن [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]
 • مظفريان.فرزانه جلوه‌هاي قداست گياهان در قصه‌هاي پريان ايراني (بر اساس فرهنگ افسانه‌هاي مردم ايران: علي اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادي) [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]

ن

 • نجمایی.علی مقایسة ویژگی‌های حماسی دو منظومة برزونامه (بخش کهن) و همای‌نامه [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]
 • نظریان.حسین مرثیه‌سرایی در شعر و ادب «لکی (واكاوي ادبي- روان¬شناختيِ مفهوم سوگ در فرهنگ قوم لك)» [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]
 • نعمتی.مسیح‌اله انواع ترمیم‌ها و جایگاه آنها در توالی نوبت‌ها در گفت‌وگوهای روزمرۀ زبان فارسی [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]
 • نوح‌پیشه.حمیده کارکرد گفتمانی وجه جمله در تاریخ بیهقی [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]
 • نوروزي.زينب اثرپذیری سعدی از فردوسی بر اساس نظریۀ ترامتنیت [ دوره12, شماره 33 - تابستان سال 1393]
 • نوری.علی بررسی شعر عاشورایی فارسی در لرستان (از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی) [ دوره12, شماره 35 - زمستان سال 1393]

و

 • وجدانی.فریده گزینش، پذیرش و ویژگی‏های فرستاده (سفیر) در شاهنامۀ فردوسی [ دوره12, شماره 32 - بهار سال 1393]