ا

 • ابراهیمی.کاینا بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت در آثار سعدی و اشعار تاگور [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]
 • احمدی.مینا تحلیل زیبایی‌شناختی چند عنصر داستانی در سه رمان رضا امیرخانی (ارمیا، من او، بیوتن) [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • احمدي بيدگلي.بهيه کارايي حرف «واو» از ديدگاه علم معاني [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]
 • اسکویی.نرگس تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]
 • اشرف زاده.رضا زاویه دید در سه داستان کوتاه از «بیژن نجدی» [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]
 • اکبری.منوچهر تحلیل زیبایی‌شناختی چند عنصر داستانی در سه رمان رضا امیرخانی (ارمیا، من او، بیوتن) [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]

ب

 • براتي.محمود بررسی زبان سبک ادبی پسامدرن در رمان‌های ایرانی [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • براتي.محمود مقایسۀ شگردهای طنزپردازی «ابوالقاسم پاینده» با «جلال آل¬احمد» [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]

پ

 • پاکمهر.نیره تحلیل ظرفیت پدیدارشناسی رویکرد به خداوند در نوبه الثانیه و الثالثه کشف‌الاسرار [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]
 • پرتوی‌راد.طیبه تحلیل انتقادی شیوۀ روایت‌پردازی حکایتی از گلستان سعدی (جوان مشت‌زن) [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]
 • پناهي.مهين آیرونی در شطحیات بایزید بسطامی [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]
 • پورنداف حقی.شیوا زاویه دید در سه داستان کوتاه از «بیژن نجدی» [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]

ت

 • تاجیک.محمدرضا انحلال هویت مداح در هویت ممدوح: مطالعه‌ای بر پایۀ اشعار مدحی فرخی در دستگاه غزنوی [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]
 • تسلیمی.علی زاویه دید در سه داستان کوتاه از «بیژن نجدی» [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]

ح

 • حسن زاده.مهدی مبانی رابطۀ انسان با طبیعت از دیدگاه مولوی [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]
 • حسن‌زاده میرعلی.عبدالله تأثیر طبقۀ اجتماعی بر شعر شاعران دورۀ مشروطه با تمرکز بر اشعار «ایرج میرزا» و «فرخی یزدی» [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]
 • حسنی رنجبر.احمد بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت در آثار سعدی و اشعار تاگور [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]
 • حسینی سجزیی.زهرا مقایسۀ شگردهای طنزپردازی «ابوالقاسم پاینده» با «جلال آل¬احمد» [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]
 • حسینی.مریم کارکرد اسطوره در گفتمان پسااستعماری رمان فارسی (با تحلیل سه رمان سووشون، رازهای سرزمین من، اهل غرق) [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • حسینی.مریم تحلیل فرایند فردیت از نظرگاه یونگ در «اسکندرنامه» نظامی [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]
 • حمیدی.سیدجعفر تحلیل شعر و تاریخ ادبی استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر چند شاعر (میرزا شوقی، حسین پناهی و...) [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]
 • حیاتی.زهرا تحليل رابطه گفتمان اخلاقي متن با شيوه بيان در دو اثر غلامحسین ساعدی [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • حیدری.مرتضی ریخت‌شناسی تطبیقی قصّه‌های ماه‌پیشانی، یه‌شین و سیندرلا [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]

خ

 • خاتمی.احمد تأثیر طبقۀ اجتماعی بر شعر شاعران دورۀ مشروطه با تمرکز بر اشعار «ایرج میرزا» و «فرخی یزدی» [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]
 • خائفی.عباس زاویه دید در سه داستان کوتاه از «بیژن نجدی» [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]

د

 • دهقان.علي گفتمان در داستان «مسجد مهمان¬كش» مثنوي با تکیه بر آرای «میشل فوکو» [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]
 • دهقانی.سولماز تحلیل فرایند فردیت از نظرگاه یونگ در «اسکندرنامه» نظامی [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]
 • دهقانی.ناهید رویکرد دوگانه انوری به عرفان و تصوف [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]

ر

 • رحیمی.سید مهدی تحلیل ظرفیت پدیدارشناسی رویکرد به خداوند در نوبه الثانیه و الثالثه کشف‌الاسرار [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]
 • رحيم‌بيكي.ساناز بررسی زبان سبک ادبی پسامدرن در رمان‌های ایرانی [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • روستایی‌راد.الهام آیرونی در شطحیات بایزید بسطامی [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]
 • رئوف.سید حمیدرضا مبانی رابطۀ انسان با طبیعت از دیدگاه مولوی [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]

ز

 • زرگران.ایمان تحلیل تطبیقی تجربة دینی نزد سهروردی و حافظ [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]
 • زرین‌کمر.رضا انحلال هویت مداح در هویت ممدوح: مطالعه‌ای بر پایۀ اشعار مدحی فرخی در دستگاه غزنوی [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]

س

 • سام خانیانی.علی اکبر تحلیل ظرفیت پدیدارشناسی رویکرد به خداوند در نوبه الثانیه و الثالثه کشف‌الاسرار [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]

ش

 • شادلو.داوود جریان دینی در رمان فارسی پس از انقلاب اسلامی [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • شاهی‌پور.حسن گزارش باستان‌شناختی اسطورۀ کیومرث به روایت شاهنامه [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]
 • شایگان فر.نادر بررسی تطبیقی- انتقادی تأثیرپذیری رمان «طوبا و معنای شب» از رمان «صد سال تنهایی» با تأکید بر درونمایه جدال سنت و مدرنیته [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]

ص

 • صابر.زینب بررسی تطبیقی- انتقادی تأثیرپذیری رمان «طوبا و معنای شب» از رمان «صد سال تنهایی» با تأکید بر درونمایه جدال سنت و مدرنیته [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]
 • صابرپور.زينب جریان دینی در رمان فارسی پس از انقلاب اسلامی [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • صادقی گیوی.مریم تحلیل دیدگاه‌های سیاسی و دینی بیهقی [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]

غ

 • غنی.گلرخ‌سادات تحلیل زیبایی‌شناختی چند عنصر داستانی در سه رمان رضا امیرخانی (ارمیا، من او، بیوتن) [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • غنی‌پور ملکشاه.احمد انحلال هویت مداح در هویت ممدوح: مطالعه‌ای بر پایۀ اشعار مدحی فرخی در دستگاه غزنوی [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]
 • غیوری.معصومه تحلیل مقایسه‌ای روایت‌های رستم و گشتاسب در شاهنامۀ فردوسی (بر اساس تعامل الگوهای چرخه‌ای و خطی زمان، در شکل‌گیری و خوانش انتقادی روایات) [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]

ف

 • فاضلی.فیروز تحلیل دگردیسی گفتمان قدرت قدسی در ادبیات ایران از اوستا تا متون عرفانی [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]

ق

 • قاري.محمدرضا کارايي حرف «واو» از ديدگاه علم معاني [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]
 • قبادی.حسینعلی تحلیل تطبیقی تجربة دینی نزد سهروردی و حافظ [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]
 • قلیزاده.هادی تحلیل دگردیسی گفتمان قدرت قدسی در ادبیات ایران از اوستا تا متون عرفانی [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]

ک

 • کرمی.محمدحسین رویکرد دوگانه انوری به عرفان و تصوف [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • کیوانفر.علی‌اکبر آسیب‌شناسی رفتار زاهدانه در ادبیات صوفیانۀ فارسی [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]

گ

 • گرجی.مصطفی تحلیل انتقادی شیوۀ روایت‌پردازی حکایتی از گلستان سعدی (جوان مشت‌زن) [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]

ل

 • لاهوتی.سید قادر تحلیل شعر و تاریخ ادبی استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر چند شاعر (میرزا شوقی، حسین پناهی و...) [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]

م

 • محسنی.مرتضی انحلال هویت مداح در هویت ممدوح: مطالعه‌ای بر پایۀ اشعار مدحی فرخی در دستگاه غزنوی [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]
 • مرادی.نفیسه کارکرد اسطوره در گفتمان پسااستعماری رمان فارسی (با تحلیل سه رمان سووشون، رازهای سرزمین من، اهل غرق) [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]

ن

 • نصر اصفهاني.محمدرضا بررسی زبان سبک ادبی پسامدرن در رمان‌های ایرانی [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • نصیری سلوش.سیده زهره تأثیر طبقۀ اجتماعی بر شعر شاعران دورۀ مشروطه با تمرکز بر اشعار «ایرج میرزا» و «فرخی یزدی» [ دوره13, شماره 39 - زمستان سال 1394]

و

 • واثق عباسی.عبدالله گزارش باستان‌شناختی اسطورۀ کیومرث به روایت شاهنامه [ دوره13, شماره 36 - بهار سال 1394]

ی

 • یوسف‌پور.محمدکاظم تحلیل دگردیسی گفتمان قدرت قدسی در ادبیات ایران از اوستا تا متون عرفانی [ دوره13, شماره 37 - تابستان سال 1394]
 • یوسف‌پور.محمدکاظم تحلیل مقایسه‌ای روایت‌های رستم و گشتاسب در شاهنامۀ فردوسی (بر اساس تعامل الگوهای چرخه‌ای و خطی زمان، در شکل‌گیری و خوانش انتقادی روایات) [ دوره13, شماره 38 - پاییز سال 1394]