ا

 • اسکویی.نرگس تجزيۀ هويت در رمان «سرخي تو از من» [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]

آ

 • آزاد.هاجر تحليل مفهوم انتقادهاي اجتماعي، فلسفي و سیاسی در مجموعه اشعار قيصر امين‌پور [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]

ب

 • بهرامی.تکتم بررسی و تحلیل شخصیت و اندیشة مؤذن خراسانی عارف و شاعر قرن یازدهم هجری [ دوره11, شماره 28 - بهار سال 1392]
 • بهنام.مینا بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جريان سيال ذهن [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]

پ

 • پورخالقی چترودی.مهدخت تحلیل جنبه‌هاي ادبي تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة «والتر بنیامین» [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]
 • پورمرادی.سیما یک گام به سوی بومی‌گرایی: نقد داستان‌های «اسماعیل فصیح» حرکت از ناتورالیسم به سوی رئالیسم [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • پیروز.غلامرضا تحلیل چند رمان واقع‌گرا در عرصۀ دفاع مقدس (با تكيه بر سه رمان زمين سوخته، تركه‌هاي درخت آلبالو و سفر به گراي 270 درجه) [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]

ت

 • تقوی.محمد بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جريان سيال ذهن [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]
 • تقی‌زاده.ساجده بررسی جریان اعتراض در شعر و سینمای دفاع مقدس با تکیه بر آثار «علی‌رضا قزوه» و «ابراهیم حاتمی‌کیا» [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]

ج

 • جمشیدیان.همایون تحلیل شعر «خضر کجاست» سرودة تقی پورنامداریان بر مبنای رویکرد بینامتنی [ دوره11, شماره 28 - بهار سال 1392]
 • جوانمرد.سحر سير تحول مفهومي «شب» در شعر فارسی؛ از نماد عرفاني تا استعارة سیاسی (به عنوان نمادی بومی) [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]

ح

 • حجازی.بهجت‌السادات تحلیل رمان چندآوایی «شطرنج با ماشین قیامت» [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • حسن‌پور آلاشتی.حسین دلیل نگارش آثار منثور فارسی از دیدگاه نویسندگان آنها [ دوره11, شماره 28 - بهار سال 1392]
 • حسن‌پور آلاشتی.حسین تحلیل چند رمان واقع‌گرا در عرصۀ دفاع مقدس (با تكيه بر سه رمان زمين سوخته، تركه‌هاي درخت آلبالو و سفر به گراي 270 درجه) [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • حق‌جو.سیاوش سریویلی؛ زندانی تقابل‌های دوگانه (بررسی تقابل‌های دوگانه در منظومۀ «خانۀ سریویلی» اثر نیما یوشیج) [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]
 • حقیقی.مرضیه سریویلی؛ زندانی تقابل‌های دوگانه (بررسی تقابل‌های دوگانه در منظومۀ «خانۀ سریویلی» اثر نیما یوشیج) [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]
 • حکیما.فاطمه نقد تأویلی جایگاه آسیه (س) در متون عرفانی از قرن چهارم تا پایان قرن هفتم [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]

خ

 • خادمی کولایی.مهدی تحلیل چند رمان واقع‌گرا در عرصۀ دفاع مقدس (با تكيه بر سه رمان زمين سوخته، تركه‌هاي درخت آلبالو و سفر به گراي 270 درجه) [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • خادمی کولایی.مهدی بررسی و تحلیل رمان «هیس» با توجّه به مؤلّفه‌های وجودشناسانۀ پُست مدرن [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • خلیلی.احمد دلیل نگارش آثار منثور فارسی از دیدگاه نویسندگان آنها [ دوره11, شماره 28 - بهار سال 1392]

د

ر

 • رضایی.حمید تحليل تقابل رویکردهای زنان در ادبیات داستانی با تأكيد بر داستان‌هاي دفاع مقدس [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • رضویان.حسین استعارة دستوری: شاخصی نو در تمایز زبان ادب و علم [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]

ز

 • زمردی.حمیرا نقد تأویلی جایگاه آسیه (س) در متون عرفانی از قرن چهارم تا پایان قرن هفتم [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]

س

 • سلطانی.منظر تحلیل مقایسه‌ای ارداویرافنامه، سیرالعباد، کمدی الهی [ دوره11, شماره 28 - بهار سال 1392]

ش

 • شاکری.سید رضا شيوه و شگرد بيان «دکتر علي شريعتي» از عاشورا در نثر شاعرانه [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]
 • شکوهی‌نیا.مریم مقایسه و تحلیل جلوه‌های پسااستعماری در رمان‌های «موسم هجرت به شمال» طیب صالح و «سووشون» سیمین دانشور [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]

ص

 • صادقی شهپر.رضا یک گام به سوی بومی‌گرایی: نقد داستان‌های «اسماعیل فصیح» حرکت از ناتورالیسم به سوی رئالیسم [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • صدیقی چهارده.زهرا خوانش رمزگان‌های اجتماعی در مجموعه داستان «طعم گس خرمالو» اثر زویا پیرزاد (با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی) [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • صفري.جهانگير تحليل تقابل رویکردهای زنان در ادبیات داستانی با تأكيد بر داستان‌هاي دفاع مقدس [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]

ط

 • طلائي.مولود ارتباط زمانمندي و کنشگران در داستان کوتاه «مرده‌کشان جوزان» اثر ابوالقاسم پاينده [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]

ظ

 • ظاهری.ابراهيم تحليل تقابل رویکردهای زنان در ادبیات داستانی با تأكيد بر داستان‌هاي دفاع مقدس [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]

ع

 • عسگري.زهرا از سيمرغ اوستا تا سيمرغ بلورين [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]
 • عطاردی.سمیّه تحلیل جنبه‌هاي ادبي تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة «والتر بنیامین» [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]
 • عظیمی‌پور.نسیم مفهوم مرگ نزد «قیصر امین‌پور» در دورۀ نخست شاعری [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]

ف

 • فرهنگی.سهیلا خوانش رمزگان‌های اجتماعی در مجموعه داستان «طعم گس خرمالو» اثر زویا پیرزاد (با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی) [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • فولادی.علیرضا بررسی و تحلیل شخصیت و اندیشة مؤذن خراسانی عارف و شاعر قرن یازدهم هجری [ دوره11, شماره 28 - بهار سال 1392]
 • فیروزیان.مهدی مفهوم مرگ نزد «قیصر امین‌پور» در دورۀ نخست شاعری [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]
 • فيله‌كش.مريم سير تحول مفهومي «شب» در شعر فارسی؛ از نماد عرفاني تا استعارة سیاسی (به عنوان نمادی بومی) [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]

ق

 • قائمی.فرزاد تحلیل سیر تاریخی سراینده- راویان و نقش سنت روایت شفاهی در روند نظم روایات پهلوانی در ایران [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]
 • قربانی جویباری.کلثوم تحلیل مقایسه‌ای ارداویرافنامه، سیرالعباد، کمدی الهی [ دوره11, شماره 28 - بهار سال 1392]
 • قربانی.محمد نمادهای اسطوره‌ای ملی و دینی در شعر دفاع مقدس [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]
 • قوام.ابوالقاسم بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جريان سيال ذهن [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]

ک

 • کافی.غلامرضا بررسی جریان اعتراض در شعر و سینمای دفاع مقدس با تکیه بر آثار «علی‌رضا قزوه» و «ابراهیم حاتمی‌کیا» [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]
 • کشاورزی.سودابه تحلیل گونه‌های روایتی و ویژگی‌های راوی در مجموعة داستانی «قصّه‌های تازه از کتاب‌های کهن» مهدی آذر یزدی [ دوره11, شماره 28 - بهار سال 1392]

گ

 • گرجی.مصطفی تحليل مفهوم انتقادهاي اجتماعي، فلسفي و سیاسی در مجموعه اشعار قيصر امين‌پور [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]

م

 • مبارکی.ساجده استعارة دستوری: شاخصی نو در تمایز زبان ادب و علم [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]
 • محبتی.مهدی تحلیل شخصیت بایزید در مقالات شمس [ دوره11, شماره 28 - بهار سال 1392]
 • محسنی.مرتضی سریویلی؛ زندانی تقابل‌های دوگانه (بررسی تقابل‌های دوگانه در منظومۀ «خانۀ سریویلی» اثر نیما یوشیج) [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]
 • مقدسی.زهرا تحلیل چند رمان واقع‌گرا در عرصۀ دفاع مقدس (با تكيه بر سه رمان زمين سوخته، تركه‌هاي درخت آلبالو و سفر به گراي 270 درجه) [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • ملّازاده.غلامحسین بررسی و تحلیل رمان «هیس» با توجّه به مؤلّفه‌های وجودشناسانۀ پُست مدرن [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]

ن

 • ناظميان.رضا مقایسه و تحلیل جلوه‌های پسااستعماری در رمان‌های «موسم هجرت به شمال» طیب صالح و «سووشون» سیمین دانشور [ دوره11, شماره 29 - تابستان سال 1392]
 • نجف‌زاده.مهدی سير تحول مفهومي «شب» در شعر فارسی؛ از نماد عرفاني تا استعارة سیاسی (به عنوان نمادی بومی) [ دوره11, شماره 30 - پاییز سال 1392]
 • نیکروز.یوسف تحلیل گونه‌های روایتی و ویژگی‌های راوی در مجموعة داستانی «قصّه‌های تازه از کتاب‌های کهن» مهدی آذر یزدی [ دوره11, شماره 28 - بهار سال 1392]

ه

 • هاشمی.محمدرضا بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جريان سيال ذهن [ دوره11, شماره 31 - زمستان سال 1392]