ا

 • اخوه.علی اکبر تحلیل بازتاب انديشه‌هاي پيشگويانه در افسانه‌هاي ايراني [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]
 • اکبری.منوچهر بازنمایی مؤلفه‌های مذهبی گفتمان انقلاب اسلامی در رمان‌های شاخص جنگ [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]
 • امیرجانی.شهین التقای واکه میان پیشوند استمرار /mi-/ و ستاک حال در زبان فارسی: واج‌شناسی زایشی [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • ایرانی.محمد رستاخیز معنا در غزل «عُرفی شیرازی» بر پایة هنجارگریزی معنایی «لیچ» [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • ايران‌زاده.نعمت‌الله برساخت‌هاي انديشگاني دوگانه اميد و نااميدي در نسبت با تحولات اجتماعي در رمان «يَكُليا و تنهايي او» [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]

ب

 • بای.مریم نقش‌های زنانه در رمان‌های «پیرزاد» و «وولف» با تکیه بر نقش‌های کهن‌الگویی یونگ [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]
 • بستانی.قاسم تأملی در مفهوم «مقتضای حال» و گسترۀ آن در علم معانی [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]
 • بوعذار.کامله تأملی در مفهوم «مقتضای حال» و گسترۀ آن در علم معانی [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]
 • بهنام فر.محمد تحلیل تطبيقی مفهوم اعتدال در اندرزهای «دينکرد ششم» و «شاهنامه» فردوسی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]
 • بیگ‌زاده.خلیل رستاخیز معنا در غزل «عُرفی شیرازی» بر پایة هنجارگریزی معنایی «لیچ» [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]

پ

 • پدرام میزایی.علی تحلیل بازتاب انديشه‌هاي پيشگويانه در افسانه‌هاي ايراني [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]

ج

 • جعفری قریه علی.حمید کارکرد نماد رنگ در اسطوره‌زایی و اسطوره‌زدایی بر اساس نمایشنامۀ «چهار صندوق» بهرام بیضایی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]
 • جلیلی تقویان.مصطفی تحلیل رویکردهای شارحان مفتاح‌العلوم دربارۀ رابطه فن بدیع با فصاحت، بلاغت، معانی و بیان (قرن هفتم و هشتم) [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]

چ

 • چترائی.مهرداد معرفی «شرح فصوص‌الحکم محب‌الله اله‌آبادی» و بررسی واژه‌های مهجور فارسی آن [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]

ح

 • حجتی نجف آبادی.یاسر معرفی «شرح فصوص‌الحکم محب‌الله اله‌آبادی» و بررسی واژه‌های مهجور فارسی آن [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • حسن آبادی.محمود سنجش انتقادی داستان «رستم و شغاد» (بر مبنای سه چاپ از شاهنامه) [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]
 • حسینی.سید محسن تحلیل بازتاب داستان شیخ صنعان در برخی رمان‌های برگزیده فارسی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]

خ

 • خاتمی.احمد تحلیل روش‌شناختی مسئلۀ تأثیر و تأثر ادبی در سخن‌ و سخنوران فروزانفر [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]
 • خراسانی.محبوبه معرفی «شرح فصوص‌الحکم محب‌الله اله‌آبادی» و بررسی واژه‌های مهجور فارسی آن [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • خسروی.مجید رستاخیز معنا در غزل «عُرفی شیرازی» بر پایة هنجارگریزی معنایی «لیچ» [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]

د

 • دلپذیر.زهرا تحلیل تطبيقی مفهوم اعتدال در اندرزهای «دينکرد ششم» و «شاهنامه» فردوسی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]

ذ

 • ذبیح نیاعمران.آسیه تحلیل بازتاب انديشه‌هاي پيشگويانه در افسانه‌هاي ايراني [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]

ر

 • راشد محصل.محمد رضا تحلیل تطبيقی مفهوم اعتدال در اندرزهای «دينکرد ششم» و «شاهنامه» فردوسی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]
 • رامین نیا.مریم نقش‌های زنانه در رمان‌های «پیرزاد» و «وولف» با تکیه بر نقش‌های کهن‌الگویی یونگ [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]
 • رشیدی.مرتضی تحلیل بوطیقای شعر کوتاه؛ از چشم‌انداز توصیف و تعریف [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]
 • رضایی.حمید تحلیل تحولات خانوادۀ ایرانی در منتخبی از رمان‌های فارسی بر اساس نظریۀ تضاد [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]

س

 • سالمیان.غلامرضا رستاخیز معنا در غزل «عُرفی شیرازی» بر پایة هنجارگریزی معنایی «لیچ» [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • سعادت.اعظم تحلیل روش‌شناختی مسئلۀ تأثیر و تأثر ادبی در سخن‌ و سخنوران فروزانفر [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]
 • سیدیزدی.زهرا کارکرد نماد رنگ در اسطوره‌زایی و اسطوره‌زدایی بر اساس نمایشنامۀ «چهار صندوق» بهرام بیضایی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]

ش

 • شاه‌سنی.شهرزاد تحلیل گفتمان انتقادی داستان «ماهی سیاه کوچولو» صمد بهرنگی [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]
 • شیرازی.لیلا سنجش انتقادی داستان «رستم و شغاد» (بر مبنای سه چاپ از شاهنامه) [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]

ص

 • صادقی محسن آباد.هاشم بازنمایی مؤلفه‌های مذهبی گفتمان انقلاب اسلامی در رمان‌های شاخص جنگ [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]
 • صحراگرد.رحمان تحلیل گفتمان انتقادی داستان «ماهی سیاه کوچولو» صمد بهرنگی [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]

ظ

 • ظاهری عبده وند.ابراهیم تحلیل تحولات خانوادۀ ایرانی در منتخبی از رمان‌های فارسی بر اساس نظریۀ تضاد [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]

ع

 • عبدالهی.نیلوفرسادات کارکرد سرنویس‌های‌ نسخۀ فلورانس در بازنویسی داستان‌های شاهنامه [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • عرش‌اكمل.شهناز برساخت‌هاي انديشگاني دوگانه اميد و نااميدي در نسبت با تحولات اجتماعي در رمان «يَكُليا و تنهايي او» [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]
 • عطائی.یحیی تحلیل ظرفیت های چندوزنی و شیوه‌های ایجاد آن در شعر فارسی [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]
 • علی اکبرزاده زهتاب.مرجان تحلیل جامعه‌شناختی شعر «شاملو» و «ابوماضی» بر پایة نظریة «زالامانسکی» [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]
 • علی مددی.منا نقش‌های زنانه در رمان‌های «پیرزاد» و «وولف» با تکیه بر نقش‌های کهن‌الگویی یونگ [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]

ف

 • فرهادی.سودابه تحلیل بازتاب داستان شیخ صنعان در برخی رمان‌های برگزیده فارسی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]
 • فولادی.علیرضا تحلیل بوطیقای شعر کوتاه؛ از چشم‌انداز توصیف و تعریف [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]
 • فیروزی.نوید تکوینِ هویت اجتماعی در داستان «عطر سنبل، عطر کاج» بر مبنای نظریۀ عمومی طنز کلامی [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • فیروزی.نوید هدف و شیوه‌های ایجاد طنز در «وغ‌وغ ساهاب» بر پایۀ نظریۀ جامعِ طنزِ کلامی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]

ک

 • کرد زعفرانلو کامبوزیا.عالیه التقای واکه میان پیشوند استمرار /mi-/ و ستاک حال در زبان فارسی: واج‌شناسی زایشی [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • کریمی.محمدحسن تحلیل گفتمان انتقادی داستان «ماهی سیاه کوچولو» صمد بهرنگی [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]
 • کوپا.فاطمه تحلیل بازتاب انديشه‌هاي پيشگويانه در افسانه‌هاي ايراني [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]

م

 • مشرف الملک.مریم تحلیل روش‌شناختی مسئلۀ تأثیر و تأثر ادبی در سخن‌ و سخنوران فروزانفر [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]
 • مشرًف.مریم تحلیل گفتمانی ادبیات متعهد و اجتماعی با تکیه بر نظرگاه «اخوان ‌ثالث» [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • مظفری.فاطمه تکوینِ هویت اجتماعی در داستان «عطر سنبل، عطر کاج» بر مبنای نظریۀ عمومی طنز کلامی [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • مظفری.فاطمه هدف و شیوه‌های ایجاد طنز در «وغ‌وغ ساهاب» بر پایۀ نظریۀ جامعِ طنزِ کلامی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]
 • مقدم.علیرضا تحلیل گفتمان انتقادی داستان «ماهی سیاه کوچولو» صمد بهرنگی [ دوره17, شماره 54 - پاییز سال 1398]
 • منصوری.مهرزاد بررسی و تحلیل ساختار ردیف و قافیه در شعر حافظ از منظر بسامد نسبی ساخت و الگوی هجایی [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]
 • میری اصل.کلثوم تحلیل گفتمانی ادبیات متعهد و اجتماعی با تکیه بر نظرگاه «اخوان ‌ثالث» [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]

ن

 • نجفیان.آرزو التقای واکه میان پیشوند استمرار /mi-/ و ستاک حال در زبان فارسی: واج‌شناسی زایشی [ دوره17, شماره 53 - تابستان سال 1398]
 • نصیری.نفیسه تحلیل بوطیقای شعر کوتاه؛ از چشم‌انداز توصیف و تعریف [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]
 • نوری خاتونبانی.علی تحلیل بازتاب داستان شیخ صنعان در برخی رمان‌های برگزیده فارسی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]

ه

 • هادی.روح الله تحلیل رویکردهای شارحان مفتاح‌العلوم دربارۀ رابطه فن بدیع با فصاحت، بلاغت، معانی و بیان (قرن هفتم و هشتم) [ دوره17, شماره 52 - بهار سال 1399]

ی

 • یاراحمدی.علی کارکرد نماد رنگ در اسطوره‌زایی و اسطوره‌زدایی بر اساس نمایشنامۀ «چهار صندوق» بهرام بیضایی [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]
 • یزدانی.حسین تحلیل جامعه‌شناختی شعر «شاملو» و «ابوماضی» بر پایة نظریة «زالامانسکی» [ دوره17, شماره 55 - زمستان سال 1398]