ا

 • احمدی شیخلر.احمد توصیف در داستان رستم و سهراب [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]
 • اقبالي.عباس نقد ترجمۀ محمد الفراتی از اشعار حافظ (بررسی موردی دو غزل 454 و 486) [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]
 • ایفایی.صدیقه تحلیل نگرش هجویری در کشف‌المحجوب نسبت به مذهب تشیع [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]

ب

 • باباشاهی.فاطمه بررسی داستان سیاوش بر اساس نظریة «آلوده‌انگاری» ژولیا کریستوا [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]
 • باقري‌خليلي.علي‌اكبر رستم و جست‌وجوی فردیّت در جهانگیرنامه [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]

پ

 • پيكاني.پروين تحلیل ساختار اسطورۀ «گیومرد» بر اساس نظریۀ لوی استروس [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]

ج

 • جلالی پندری.یدالله تحلیل ساختار و الگوی نمایشی در «هفت لشکر» (طومار جامع نقالان) [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]

ح

 • حدیدی.خلیل تحلیل نگرش هجویری در کشف‌المحجوب نسبت به مذهب تشیع [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]
 • حق‌جو.سیاوش کنایه‌های ترکیبی در غزلیات بیدل [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]
 • حکیم‌آذر.محمد وضعیت نگارش فارسی در وب‌سایت‌های پربینندۀ کشور از منظر اصول ویرایش فنّی [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]

خ

 • خسروی.سوگل رستم و جست‌وجوی فردیّت در جهانگیرنامه [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]
 • خلیلی اردلی.وحید وضعیت نگارش فارسی در وب‌سایت‌های پربینندۀ کشور از منظر اصول ویرایش فنّی [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]
 • خلیلی جهرمی.جلیل تحلیل دگردیسی اسطوره مهر در شعر «آرش کمانگیر» سروده سیاوش کسرایی [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]

د

 • دهقان.علی تحلیل نگرش هجویری در کشف‌المحجوب نسبت به مذهب تشیع [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]
 • دهقانی.زهرا تحلیل هنجار‌گریزی و آشنایی‌زدایی سبکی در شعر قیصر امین‌پور [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]

ذ

 • ذبیحی.رحمان تحلیل ساختار اسطورۀ «گیومرد» بر اساس نظریۀ لوی استروس [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]

ر

 • رحیمی.سیدمهدی تحلیل هنجار‌گریزی و آشنایی‌زدایی سبکی در شعر قیصر امین‌پور [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]
 • رضاپوریان.اصغر وضعیت نگارش فارسی در وب‌سایت‌های پربینندۀ کشور از منظر اصول ویرایش فنّی [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]
 • رضوانیان.قدسیه توصیف در داستان رستم و سهراب [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]
 • روزبه.محمد رضا نقش «به‌گزینی واژگان» در کمالِ هندسیِ شعرِ امروز [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]

ز

 • زرین‌کمر.رضا مواجهه با «دیگری» در هجویات انوری [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]
 • زمانی.مریم احمد جام و تذکره‌نویسان در حکایتی از جنگی دست‌نویس و «مقامات ژنده‌پیل» [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]

س

 • سالارکیا.مژده تحلیل نابهنجاری شخصیتی در رمان «قلعه‌مرغی؛ روزگار هرمی» [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]
 • ستاری.رضا رستم و جست‌وجوی فردیّت در جهانگیرنامه [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]
 • سرپرست.فاطمه نقد ترجمۀ محمد الفراتی از اشعار حافظ (بررسی موردی دو غزل 454 و 486) [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]
 • سرمدی.محسن کنایه‌های ترکیبی در غزلیات بیدل [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]
 • سلاجقه.پروین تحلیل کارکرد درون‌مایه‌های نوستالژیک در آثار داستانی جلال آل‌احمد [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]
 • سیفی.محسن نقد ترجمۀ محمد الفراتی از اشعار حافظ (بررسی موردی دو غزل 454 و 486) [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]

ش

 • شجري.رضا نقد ترجمۀ محمد الفراتی از اشعار حافظ (بررسی موردی دو غزل 454 و 486) [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]
 • شمسی.غلامرضا گفتمان‌های رایج روزگار سهروردی و برساخت روایی مونس‌العشاق [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]
 • شهرویی.سعید ریشه‌شناسی ستیز میان پیل و گوسپند در مَثَلی از گلستان [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]

ص

 • صرفی.محمدرضا چشم‌اندازهای حکمی «آفرینش عالم» در شاهنامه [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]

ع

 • علامی.ذوالفقار بررسی داستان سیاوش بر اساس نظریة «آلوده‌انگاری» ژولیا کریستوا [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]

ق

ک

 • کریمی مطهر.جان اله الهام‌بخشی شاعران شیراز (سعدی و حافظ) به اشعار روسی [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]

گ

 • گلستانی.طیبه چشم‌اندازهای حکمی «آفرینش عالم» در شاهنامه [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]

ل

 • لیاقی مطلق.نفیسه بررسی ارتباط ساختار و محتوا در فراداستان «میم عزیز» [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]

م

 • محبّتی.مهدی تحلیل شیوه‌های گیراسازی زبان در مقالات شمس [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]
 • محسنی.مرتضی مواجهه با «دیگری» در هجویات انوری [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]
 • محمودی.محمد بررسی ارتباط ساختار و محتوا در فراداستان «میم عزیز» [ دوره15, شماره 46 - پاییز سال 1396]
 • مدبری.محمود چشم‌اندازهای حکمی «آفرینش عالم» در شاهنامه [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]

ن

 • نیک روز.یوسف تحلیل دگردیسی اسطوره مهر در شعر «آرش کمانگیر» سروده سیاوش کسرایی [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]
 • نیکخو.عاطفه تحلیل ساختار و الگوی نمایشی در «هفت لشکر» (طومار جامع نقالان) [ دوره15, شماره 44 - بهار سال 1396]

ی

 • یحیی پور.مرضیه الهام‌بخشی شاعران شیراز (سعدی و حافظ) به اشعار روسی [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]
 • یعقوبی جنبه سرایی.پارسا گفتمان‌های رایج روزگار سهروردی و برساخت روایی مونس‌العشاق [ دوره15, شماره 47 - زمستان سال 1396]