آخرین شماره


شماره 45 سال 2
تابستان 1396
دانلود فایل

1 - بررسی، تحلیل و نقد استعاره مکنیه در آثار بلاغی ( DOI : 0)
( احمد رضايي‌جمكراني )
2 - ذهن و زبان در نظریّة ارتباطی ابویعقوب سجستانی ( DOI : 0)
( محمد فرهمند - فرامرز جلالت - ابراهیم دانش )
3 - تأمّلی بر نمودهای گروتسک در جامع‏التّواریخ ( DOI : 0)
( مهسا مساعی - زهره اله‏دادی دستجردی )
4 - حامدی اصفهانی، از شاعران پیشگام مکتب وقوع در سدة نهم ( DOI : 0)
( احسان رئیسی - علی محمد محمودی )
5 - سبک و شگرد «بهار» در تصنیف‌سرایی ( DOI : 0)
( مصطفی جوزی - علی پدرام میرزایی - مصطفی گرجی )
6 - نگاهی به سیر تاریخی «عنوان» و «عنوان‌گذاری» در ادبیات منظوم فارسی (با تکیه بر آثار برجسته) ( DOI : 0)
( علی محمدی - طاهره قاسمی دورآبادی )