آرشیو خبر


1 فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره چهل‌ و هشتم، بهار 97 منتشر شد .
2 فصلنامه علمی-پژوهشی شماره چهل‌و‌پنجم، تابستان 1396 منتشر شد.
3 انتشار فصلنامه شماره 44
4 برگزاری کرسی نقد ایده نظری نگاه کاربردی به متون دینی
5 فصلنامه علمی-پژوهشی شماره چهل‌و‌سوم، زمستان 1395 منتشر شد
6 دو فصلنامه علمی «آموزش در علوم انسانی» برای شماره سوم با محورهای ذیل مقاله می‌پذیرد
7 برگزاری كرسي نقد و مناظره بازنمايي سياست در رمان پس از انقلاب
8 فصلنامه علمی-پژوهشی شماره چهل‌و‌یکم، تابستان 1395 منتشر شد
9 شماره 40، بهار 95 نشریه چاپ شد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 9 ( از 9 رکورد)