آرشیو خبر


1 انتشار شماره پنجاهم فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»
2 فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره چهل‌ و هشتم، بهار 97 منتشر شد .
3 فصلنامه علمی-پژوهشی شماره چهل‌و‌پنجم، تابستان 1396 منتشر شد.
4 انتشار فصلنامه شماره 44
5 برگزاری کرسی نقد ایده نظری نگاه کاربردی به متون دینی
6 فصلنامه علمی-پژوهشی شماره چهل‌و‌سوم، زمستان 1395 منتشر شد
7 دو فصلنامه علمی «آموزش در علوم انسانی» برای شماره سوم با محورهای ذیل مقاله می‌پذیرد
8 برگزاری كرسي نقد و مناظره بازنمايي سياست در رمان پس از انقلاب
9 فصلنامه علمی-پژوهشی شماره چهل‌و‌یکم، تابستان 1395 منتشر شد
10 شماره 40، بهار 95 نشریه چاپ شد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 10 ( از 10 رکورد)