آرشیو خبر


1 فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره پنجاه و یکم، زمستان ۱۳۹۷منتشر شد .
2 انتشار شماره پنجاهم فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»
3 فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره چهل‌ و هشتم، بهار 97 منتشر شد .
4 فصلنامه علمی-پژوهشی شماره چهل‌و‌پنجم، تابستان 1396 منتشر شد.
5 انتشار فصلنامه شماره 44
6 برگزاری کرسی نقد ایده نظری نگاه کاربردی به متون دینی
7 فصلنامه علمی-پژوهشی شماره چهل‌و‌سوم، زمستان 1395 منتشر شد
8 دو فصلنامه علمی «آموزش در علوم انسانی» برای شماره سوم با محورهای ذیل مقاله می‌پذیرد
9 برگزاری كرسي نقد و مناظره بازنمايي سياست در رمان پس از انقلاب
10 فصلنامه علمی-پژوهشی شماره چهل‌و‌یکم، تابستان 1395 منتشر شد
11 شماره 40، بهار 95 نشریه چاپ شد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 11 ( از 11 رکورد)