تماس با ما

تلفن

تلفكس

66951593-5 داخلی107-315 و 19-66970901 داخلی 310

فکس: 66492129

پست الکترونیک

وب سایت

literature.ac.ir@gmail.com

http://literature.ihss.ac.ir کانال تلگرام: https://t.me/Publication_M

لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید