جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970926166258 التقای واکه میان پیشوند استمرار /mi-/ و ستاک حال در زبان فارسی: واج‌شناسی زایشی
شهین امیرجانی
آرزو نجفیان
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)