جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940622151116170 بومی‌گرایی و تأثیر آن بر ادبيات داستاني معاصر ایران(1357ـ 1320) *
عليرضا صدیقی
2 1394062314569195 مقایسة "مجنون و لیلی" عبدی‌بیک نویدی با "لیلی و مجنون" نظامی
3 13940625152253207 دگرديسي نمادها در شعر معاصر
محمد خسروی شکیب
حسن شاهی‌پور
4 13940629112022239 رویکردهای عمده ادبیات داستانی جنگ (1384- 1359)
مهدی سعیدی
5 1394062915179266 مقايسه تحليلي رمان‌هاي ناتوراليستي «نانا» و رئاليستي «باباگوريو»
عبدالله حسن‌زاده ميرعلي
6 139406309731279 اهميت جاحظ و ديدگاه‌هاي او در نقد و ادب اسلامي ـ ايراني
حسن شاهی‌پور
7 1394063091557283 تحليلي بر افسانه‌هاي مندرج در تذكره‌هاي فارسي
حسن شاهی‌پور
8 139406309194284 تحليل ساختاري حكايت جدال سعدي با مدعي در بيان توانگري و درويشي
حسن شاهی‌پور
9 1394063010274289 بررسي ‌روان‌شناختي سه‌ منظومه‌ غنايي ‌فارسي (خسرو و شيرين‌، ليلي‌ و مجنون‌ و ويس ‌و رامين)
حسين قمري گيوي
ابراهیم اقبالي
10 13940630103759292 نقد و بررسي درونمايه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مجموعه داستاني شهري چون بهشت
قدرت‌ الله طاهري
ليلا يوسفي
11 13940630105326293 نفي خوشنامي و استقبال از بدنامي نزد اهل تصوف
رضا شجري
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 11 ( از 11 رکورد)