جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139406021020916 تکرار و ارزش‌های بلاغی آن در شعر فرخی سیستانی
محمود عباسی
حسین اتحادی
عبدالعلی اویسی کهخا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)