جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394060211363726 رویکردی در تحلیل و نقد رمان‌های انقلاب اسلامی با تأکید بر نقد رمان‌های رضا امیرخانی
مصطفی گرجی
فاطمه کوپا
محمدرضا سنگری
فاطمه شکردست
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)