جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139504271337342868 آمیزه¬ی مفهومی جنگ و شکار و عشق در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریه¬ی فوکونیه و ترنر
نسرین فقیه ملک مرزبان
مرضیه اصغرنژاد فرید
2 139504271337342868 آمیزه¬ی مفهومی جنگ و شکار و عشق در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریه¬ی فوکونیه و ترنر
نسرین فقیه ملک مرزبان
مرضیه اصغرنژاد فرید
3 139607031644298241 آمیزۀ مفهومی جنگ و شکار و عشق در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریۀ «فوکونیه» و «ترنر»
نسرین فقیه ملک مرزبان
مرضیه اصغرنژاد فرید
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)