جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139608161431558972 مقایسه الگوی وزن‏ در غزل معاصر و الگوی خانلری از وزن‏ غزل فارسی
محمد مرادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)