جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980530191636 تکوینِ هویت اجتماعی در داستان «عطر سنبل، عطر کاج» بر مبنای نظریۀ عمومی طنز کلامی
نوید فیروزی
فاطمه مظفری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)