جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394062212256162 بررسي و نقد ‌روايي گلستان بر اساس نظريه تحليل انتقادي گفتمان
محمد‌ها‌‌‌‌دي فلاحي
نسترن توكلي
سيامک صاحبي
2 1394062915947263 تفاوت و تقابل نسل‌ها در آثار سعدي
حسن شاهی‌پور
ناصر نیکوبخت
3 139406309194284 تحليل ساختاري حكايت جدال سعدي با مدعي در بيان توانگري و درويشي
حسن شاهی‌پور
4 13940630105615294 تحليل گفتمان حكايت جدال سعدي و مدعي با نظر به مؤلفه‌هاي گفت وگو*
مصطفی گرجی
5 139505041237322951 تحليل انتقادی گفتمان حكومت در باب اوّل بوستان سعدي
طاهره ایشانی
فاطمه عربزاده
زهرا حیاتی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)