جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139406021163520 مقایسة ویژگی‌های حماسی دو منظومة برزونامه (بخش کهن) و همای‌نامه
دکتر سید علی قاسم‌زاده
علی نجمایی
حمید جعفری قریه علی
2 1394060211324325 مطالعۀ سبک‌شناختی وجه‌نمایی در گلستان سعدی در چارچوب دستور نقشگرای نظام‌مند
نیره صدری
احمد تمیم‌داری
3 139412151054281404 بررسی زبان سبک ادبی پسامدرن در رمان‌های ایرانی
محمود براتي
محمدرضا نصراصفهاني
ساناز رحيم‌بيكي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)