جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397041712920143135 اسلوب معادله و شرط تعلیق به محال
سردار بافکر
2 13970726165084 رستاخیز معنا در غزل «عُرفی شیرازی» بر پایة هنجارگریزی معنایی «لیچ»
خلیل بیگ‌زاده
غلامرضا سالمیان
محمد ایرانی
مجید خسروی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)