جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940615105327142 بررسی ساختاری نبرد خویشاوندی در منظومه های «رستم و سهراب»، «برزونامه» و «جهانگیرنامه»
علی جهانشاهی افشار
احمد خاتمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)