جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139406079212178 تحليل جايگاه زبان فارسي در زبان و ادبيات سواحيلي
امير بهرام عرب احمدي
2 13940628104250222 واژه‌هایی به ظاهر دخیل، اما اصیل
حسين داوري
فردوس آقاگلزاده
3 13960419104676844 وضعیت نگارش فارسی در وب‌سایت‌های پربینندۀ کشور از منظر اصول ویرایش فنّی
وحید خلیلی اردلی
اصغر رضاپوریان
محمد حکیم‌آذر
4 1396112321413160784 بررسی جایگاه نحوی بند متممی در زبان فارسی بر پایة نظریة دستور وابستگی
محمد دبیرمقدم
علی مهرجو
5 13970216175435111955 تحلیل بسترهای بلاغت در آثار سعدی و تعمیم‌پذیری آن در زبان و ادبیات فارسی
فرهاد محمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)