جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970510182035153617 تحلیل توازن آوایی در غزلیات «سلطان ولد»
وحید علی بیگی سرهالی
زینب تاجیک
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)