جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940622145517169 تاج المآثر و کشف ابیاتی فراموش شده از چند دیوان
غلامحسين شريفي ولداني
مهدي فاموري
عليرضا شادآرام
طاهره خوشحال دستجردي
2 13940629104427234 خاستگاه شعر و هويت صنفي ـ اجتماعي شاعر از ديدگاه حكيم انوري ابيوردي
مهدي محبّتی
3 13960511145137329 مواجهه با «دیگری» در هجویات انوری
مرتضی محسنی
رضا زرین‌کمر
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)