شناسنامه


 

 
   

 

 

 

تعداد زبان:

2 زبانه

زبان اصلی:

فارسی

زبان دوم:

انگلیسی

عنوان نشریه:

پژوهش زبان و ادبيات فارسي

دوره انتشار:

فصلنامه

شاپا چاپی:

1030-1735

پست الکترونیکی نشریه:

j.literature@ihss.ac.ir

تاریخ شروع انتشار:

1381

نمایه نشریه در پایگاه‌های علمی:

Sid، isc، magiran، سیویلیکا و ...

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نقش

رتبه و محل اشتغال

1

دکترایرج فیضی

مدير مسئول

دکتری/ پژوهشگاه

2

دكترحسينعلي قبادي

سردبير

استاد/ تربیت مدرس

3

‌دكتر مصطفي گرجي

دستيار علمي

دانشیار/ پیام نور

4

دکتر زینب صابرپور

دستيار علمي

استادیار/ پژوهشگاه

5

 

   

6

دكتر منوچهر اكبري

هيئت تحريريه

استاد/ دانشگـاه تهـران

7

دكتر سعيد بزرگ‌بيگدلي

هيئت تحريريه

دانشيار/ تربيت‌ مدرس

8

دكتر احمد تميم‌داري

هيئت تحريريه

استاد/ علامه طباطبايي

9

دكتر سيدجعفر حميدي

هيئت تحريريه

استـاد/ شهيد بهشتـي

10

دكتر احمد خاتمي

هيئت تحريريه

استـاد/ شهيد بهشتـي

11

دكتر حكيمه دبيران

هيئت تحريريه

استـاد/ تربيت معلـم (خوارزمی)

12

دكتر علي شيخ‌الاسلامي

هيئت تحريريه

استاد/ دانشگـاه تهـران

13

دكتر حسينعلي قبادي

هيئت تحريريه

استاد/ تربیت مدرس

14

دكتر مصطفي گرجي

هيئت تحريريه

دانشیار/ پیام نور

15

دكتر مهدي محقق

هيئت تحريريه

استاد/ دانشگـاه تهـران

16

دكتر مجتبي منشي‌زاده

هيئت تحريريه

دانشیار/ علامه طباطبايي

17

دكتر ناصر نيكوبخت

هيئت تحريريه

استاد/ تربیت مدرس

18

     

19

مریم بایه

مسئول نشریات

کارشناسی/پژوهشگاه

20

بهاره رنجبر

کارشناس

کارشناسی ارشد/پژوهشگاه