جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139608161431558972 A Comparative Study of Metrical Patterns of Contemporary Ghazals and Khanlari's Pattern of Persian Ghazal Meter
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)