مقاله


کد مقاله : 13950420163632730

عنوان مقاله : A Critical Review and Analysis of the Narrative Technique in a Story of the Golestan of Saadi

نشریه شماره : 38 Autumn 2015

مشاهده شده : 797

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 t.partovirad@gmail.com Graduate PhD
2 mostafa gorji gorjim111@yahoo.com Professor PhD

چکیده مقاله

One of the main subjects that has been a matter of attention to the literary researchers is reviewing the narrative techniques of the poets and writers who are well known in the field of narration. Discovering the mystery of these narratives, not only can manifest the value of the previous works, but also helps today’s writers in achieving the effective narrative techniques. Discovering the deeper layers of the Golestan of Saadi demands deep thinking, and through reviewing and reinterpreting it, new literary potentials can be found. This research aims at a critical study and analysis of narrative discourse and the structure of narration in the story about a young boxer in the third chapter of Golestan. It shows how much Saadi has been successful in induction of his beliefs through finding the proper forms related to them and based on the assimilation of form and content, he creates a piece of work which has different dimensions of a literary work all together, a work which satisfies the audience through different eras.