مقاله


کد مقاله : 139511121027494817

عنوان مقاله : ساختار اسطوره‌ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی

نشریه شماره : 40 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 785

فایل های مقاله : 249 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لیلا حق پرست leila_haghparast@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدجعفر یاحقی mgyahaghi@yahoo.co.uk استاد دکترا
3 مریم صالحی نیا maryamsalehinia@yahoo.com استادیار دکترا
4 فرزاد قائمی farzadghaemi@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش در پی آن است تا با بررسی ساختاری روایت¬های نخستین نبرد سه جهان¬پهلوان نام¬آور ایرانی یعنی گرشاسب، سام و رستم، الگوی ساختاری واحد آنها را نمایان سازد و هم¬سویی این الگو را با اسطورۀ نبرد «ایندره»، ایزد جنگ هندوایرانی با «وریتره»، اهریمن خشک¬سالی نشان دهد. در این راستا ابتدا به کمک روش تحلیل ساختاری اسطوره به قطعه¬بندی روایت¬های نخستین نبرد این پهلوانان و سنجش اسطوره بن‌های آنها با یکدیگر پرداخته می¬شود و سپس هم‌خوانی الگوی ساختاری که از نخستین نبرد جهان¬پهلوان ایرانی یافته شده است، با نبرد آغازین و مشهور ایندره نمایان می¬شود. نبردهای یادشده هم¬راستا با واقعه¬ای صورت می¬گیرند که طیّ آن پهلوان/ ایزد جوان با حذف اقتدار پدر، خود جانشین او می¬شود. بنابراین نتیجۀ مقاله حاکی از آن است که میان نبرد قهرمان هندوایرانی با اژدها و حذف جایگاه ارجمند پدر قهرمان، رابطه¬ای درهم-تنیده برقرار است و گویی که این دو واقعه صورت تغییرشکل¬یافتۀ یکدیگرند و هر یک جایگزین روایی دیگری است. در این میان تنها یک عنصر واسط هست که این دو سوی معادله را همچون زنجیری به یکدیگر متصل نگاه می¬دارد و آن وجود سلاح پدری برای نابودی اژدهاست؛ یعنی سمبل نیروی پدر برای از میان بردن اژدها و به تبع آن، برچیدن اعتبار خود پدر.