• صفحه اصلی
  • هم‌آموزی خورشیدشاه و ریدک: مقایسۀ آموزش در دو متن خسرو قبادان و ریدکی (پیشا اسلامی) و سمک عیار (قرن ششم هجری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394060210164415 بازدید : 2555 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط