مقاله


کد مقاله : 1394092311175740

عنوان مقاله : مرثیه‌سرایی در شعر و ادب «لکی (واكاوي ادبي- روان¬شناختيِ مفهوم سوگ در فرهنگ قوم لك)»

نشریه شماره : 35 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 637

فایل های مقاله : 218 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین نظریان siasat1350@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سيد امير قدمي ghedami53@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مرثیه‌ یکی از انواع‌ ادبی‌ غنایی است‌ که‌ در آن، دو عنصرِ عاطفه و احساس، حضوری پررنگ دارد. بر این مبنا، از دیدگاه علم روان¬شناسی، ريشۀ مرثیه‌ را باید در مسائل‌ رواني‌ و ميل‌ به‌ جاودانگي‌ انسان‌ جست¬وجو کرد. به اعتقاد نویسندگان، پیشینة این نوع ادبی را باید در فرهنگ و ادب بومی ایران‌زمین، از جمله در تک‌بیت¬هایی جست¬وجو کرد که در سراسر مناطق لک¬نشین زاگرس به نام مور و هوره گلوخوانی می¬شود. پژوهشگران در این مقاله می¬کوشند پس از مرحلۀ گردآوری اطلاعات، با استفاده از روش پژوهش توصیفی و اسنادی، به بررسی انواع مرثیه و واكاوي ادبي- روان¬شناختي مفهوم سوگ در فرهنگ قوم لک بپردازند. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که خلأ شناخت ما از غنی¬ترین گنجینه‌های معنوی و روان¬شناختی فرهنگ و ادب بومی، باعث شده است تا در گذار از جامعۀ سنتی و ورود به دنیای مدرن، با پدیدۀ «شکاف بین نسلی» مواجه شویم. از این¬رو توجه به فرهنگ و ادب بومی و پل زدن میان ارزش¬های جامعۀ دیروز و امروز، ضرورتی اجتناب¬ناپذیر است.