• صفحه اصلی
  • تحلیل سیر تاریخی سراینده- راویان و نقش سنت روایت شفاهی در روند نظم روایات پهلوانی در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940602151936 بازدید : 1465 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط