• صفحه اصلی
  • بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394060714151194 بازدید : 1352 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط