• صفحه اصلی
  • تحلیل گونه‌های روایتی و ویژگی‌های راوی در مجموعة داستانی «قصّه‌های تازه از کتاب‌های کهن» مهدی آذر یزدی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139406031453263 بازدید : 1452 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط