• صفحه اصلی
  • نمود تکنیک‌های طنز در ساختار پیرنگ داستان‌های «فرهاد حسن‌زاده»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394060214404032 بازدید : 2239 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط