• صفحه اصلی
  • تحليل سفر اسكندر در دارابنامة طرسوسي بر اساس كهن‌الگوي «سفر قهرمان» جوزف كمپبل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394060211104921 بازدید : 1513 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط