مقاله


کد مقاله : 139511121057314822

عنوان مقاله : نقدِ نظریه‌زدگی: کاربست نادرست نظریه‌ها با تأکید بر مقالات مربوط به آراء باختین

نشریه شماره : 40 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 691

فایل های مقاله : 246 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عیسی امن‌خاني Amankhani27@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش¬هایی که بر پایۀ یکی از نظریه¬های ادبی (فرمالیسم، ساختارگرایی، روایت‌شناسی، شالوده‌شکنی و...) صورت گرفته، با اقبال فراوانی از سوی پژوهشگران و جامعۀ دانشگاهی روبه¬رو شده است. این رشد تصاعدی، منتقدانی نیز داشته و دارد. هر یک از آنان به دلایلی، پذیرش و کاربست بی¬چون و چرای این نظریه¬ها را نادرست دانسته، خواستار نگاهی انتقادی و آسیب¬شناسانه به این نظریه‌ها همچنین مقالات و کتاب¬هایی هستند که بر پایۀ آنها انتشار یافته¬اند. مقالۀ حاضر نیز نگاهی انتقادی و آسیب¬شناسانه دارد به پژوهش¬هایی (مقالات) که بر اساس آرا و آثار «میخائیل باختین» (منطق مکالمه و بینامتنیت) نوشته و منتشر شده است. نتیجۀ این بررسی نشان می¬دهد که عمدۀ این مقالات ضعف-های اساسی و متعددی دارد که اصلی¬ترین آنها عبارتند از: بی¬توجهی به بسترها و پیش‌فرض‌هایی که این نظریه¬ها در آن بالیده¬اند، انتخاب نادرست نظریه¬ها (بینامتنیت به جای ساختارگرایی، بینامتنیت به جای نقد منابع، منطق مکالمه به جای تبارشناسی)، ساده¬سازی، تصادفی¬بودن ارتباط نظریه و متن، برخورد ارزش¬مدارانه و نادیده¬گرفتن واقعیت¬ها.