مقاله


کد مقاله : 139511121054344821

عنوان مقاله : اندیشه‌های کلامی در باب توحید در آراء اعتقادی بهاء‌ولد

نشریه شماره : 40 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 695

فایل های مقاله : 157 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمودرضا اسفندیار mresfandiar@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

کلام و عرفان از امّهات علوم اسلامی به شمار می¬روند و هر چند در روش اختلاف دارند و هر یک از منظر خاص خود به طرح مباحث دینی پرداخته¬اند، در موضوعات متعدد مشترکند. «بهاء¬ولد» که از عارفان قرن ششم و هفتم هجری است، از جمله عارفانی است که در «معارف»، اثر یگانه¬اش که تنها راه شناخت شخصیت علمی و معنوی اوست، ضمن بیان اندیشه¬های عرفانی خود نیم¬نگاهی نیز به مباحث اعتقادی و کلامی داشته است. بهاءولد از پایگاه یک عارف و عالم اشعری و با پیروی از روش عرفانی به طرح موضوعات کلامی پرداخته و به حل مشکلات دینی در اصول عقاید از قبیل توحید، اسما و صفات الهی، جبر و اختیار، امکان رؤیت خدا، تعدد ادیان و... توجّه کرده است. طرح مباحث مختلف کلامی از سوی بهاءولد، متأثر از بعد عرفانی شخصیت وی است. او تحت تأثیر روش‌شناسی و معرفت¬شناسی عرفانی و بدون تعصب¬ورزی بر مذهب کلامی خویش، با ظرافت و مهارت، مباحث مهم کلامی را تبیین کرده است. بر این بنیاد، نزدیکی و هماهنگی روش عرفانی و کلامی در اندیشة بهاء¬ولد، علی¬رغم تمایز و اختلاف ذاتی آنها قابل توجه است.