مقاله


کد مقاله : 139511121037474818

عنوان مقاله : تحلیل لایه‌های منطقی استدلال در تمثیل‌های مرزبان‌نامه

نشریه شماره : 40 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 887

فایل های مقاله : 252 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طاهره صادقی تحصیلی sadeghi.tahsili@yahoo.com دانشیار دکترا
2 محمد خسروی شکیب M.Khosravishakib@gmail.com استادیار دکترا
3 عصمت دریکوند Aghaghya75@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تمثیل اخلاقی، قصه‌ای است که در آن درون¬مایه بر تصویر غلبه دارد و صورت قصه و اشخاص تنها ابزاری هستند که یک پیام عادی و از پیش تعیین¬شده را بیان می‌کنند. حکایات اخلاقی در کتاب مرزبان¬نامه، نمونه‌های دقیق این تمثیل هستند. تمثیل در اغلب داستان‌های مرزبان¬نامه از سه سطح منطقی مبتنی بر استدلال تشکیل شده است که می‌توان الگوی ABA را برای همه تمثیل‌های موجود در مرزبان¬نامه طراحی کرد؛ به این معنا که تمثیل در مرزبان¬نامه، حرکتی است از نقطه A به B و سپس برگشتن به نقطه A. ساختار تمثیل در مرزبان¬نامه، ساختاری دوری و بسته است. این برهم¬نمایی آغاز در پایان هر تمثیل در اقناع مخاطب، تقریر پیام، تأکید و تثبیت معنا، تحقیق مفهوم، رفع توهم و دفع غفلت مؤثر افتاده است. این الگوی خاص یکنواخت و واحد تمثیل در مرزبان¬نامه در اثبات یک موضوع و اقناع مخاطب قدرت شگرفی یافته است. چگونگی این ساختار و واکاوی آن در این مقاله بررسی شده است.