مقاله


کد مقاله : 1394092395354737

عنوان مقاله : بررسی زمان در داستان «دخمه‌ای برای سمور آبی از منظر نقد مضمونی»

نشریه شماره : 35 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 914

فایل های مقاله : 204 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 معصومه حامی‌دوست M_hamidoost@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 محمدعلی خزانه‌دارلو Khazanh37@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

زمان، کیفیتی ویژه و انتزاعی از زندگی انسانی است که همواره به واسطۀ چیزی عینی و ملموس درک می¬شود. به همین سبب به ¬رغم آنکه در زمان زندگی می‌کنیم، آنگاه که از چیستی آن سخن به میان می¬آید، حیرت‌زده می¬شویم و آن را از دیگر واقعیات، متفاوت می¬بینیم. «ژرژ پوله» (1902-1999م) از منتقدان نقد مضمونی است که در تحلیل آثار ادبی به کیفیت درک نویسندگان دوره¬های مختلف از زمان می¬پردازد و بر آن است تا با تحلیل درک شخصیت داستانی از لحظه و کشف هرچه بهتر زوایای «جهان¬آگاهی» نویسنده، خوانشی دقیق¬تر از متن ارائه کند. «هوشنگ گلشیری» از جمله داستان¬نویسان مدرن ایران است که در روایت داستان¬هایش - با به کارگیری شیوۀ سیال ذهن- به ترسیم هویت انسان هم‌عصر خود و درک او از زمان می¬پردازد. شخصیت¬های داستانی او هر کدام به نوعی با زمان درگیرند. مقالۀ حاضر بر آن است تا با روش تحلیلی-توصیفی و بر اساس نگرش پوله، به درک گلشیری از زمان در داستان «دخمه¬ای برای سمور آبی» بپردازد. این بررسی نشان می¬دهد که گلشیری در داستان-نویسی به بازنمایی زمانی خاص می¬پردازد که از زمان خطی و روزمره جداست. تخیل، عشق، انتظار و امید به بازسازی اشیا و اشخاص، از مشخصه¬های بارز چنین زمانی است. با این حال لحظه نابی که گلشیری و قهرمانانش به دنبال آنند، هرگز در لحظه¬ زیستن رخ نمی¬دهد و این زمان نیز قادر به نجات آنان نیست.