مقاله


کد مقاله : 1394092393210736

عنوان مقاله : تحلیل وجوه نمادین در داستان یوسف و زلیخای جامی با تأکید بر ترنج

کلمات کلیدی : یوسف ، زلیخا ، جامی ، ترنج ، عشق

نشریه شماره : 35 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 1061

فایل های مقاله : 233 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حوریه اسدی حبیب yalda_habib@yahoo.com استادیار دانشجوی دکترا
2 فاطمه کوپا f.kouppa@yahoo.com استاد دکترا
3 گلرخ‌سادات غنی golrokhghani@chmail.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

داستان یوسف و زلیخا در قرآن و پیشتر از آن، در تورات ریشه دارد و مملو از اسرار و نکته‌هاست. ترنج، یکی از کلمات کلیدی و پر رمز و راز این داستان است که تاکنون دقت و توجه لازم بدان مبذول نشده است. این مقاله در پی آن است که پس از اثبات حضور ترنج در این داستان، با عنایت به تفاسیر قرآن و تورات، به دنبال منشأ راه‌یابی و نقش ترنج در شکل‌گیری آن باشد. تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که در باور یهود، ترنج نمادی از قلب انسان است و از آن¬رو که در فرهنگ اسلامی نیز قلب سلیم جایگاه عشق الهی است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که حضور ترنج در داستان یوسف و زلیخا، نمادی از عشق است. از این¬رو بعید نمی‌نماید آنچه عشق زلیخا را در دیدة متشرعان، زمینی و ناپاک جلوه می‌دهد، در نگاه متفاوت و عرفانی جامی، به عشقی آسمانی، ماورایی و پاک مبدل شود.