• صفحه اصلی
  • انحلال هویت مداح در هویت ممدوح: مطالعه‌ای بر پایۀ اشعار مدحی فرخی در دستگاه غزنوی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139504201629172729 بازدید : 2826 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط