• صفحه اصلی
  • تحلیل زبانی اشعار فرخی یزدی براساس نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی (با تکیه بر غزل و چند رباعی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940622103314153 بازدید : 1684 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط