لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 سجاد آیدنلو aydenloo@gmail.com استاد دکترا
2 آسیه ذبیح نیاعمران asieh.zabihnia@gmail.com یزد دانشیار دکترا
3 مصطفی  گرجی gorjim111@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
4 محمود بشیری Zrpbashiri2001@yahoo.com استاد دکترا
5 محمدرضا روزبه Rayan.roozbeh@yahoo.com ادبیات استاد دکترا
6 حسین  حسن‌پور آلاشتی Alashtya@yahoo.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
7 ليلا سادات پيغمبرزاده l.peyghambarzadeh@yahoo.com استاد دکترا
8 احمد  تمیم‌داری a_tamimdari@yahoo.com استاد دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
9 زهرا  حیاتی Hayati.zahra@gmail.com استاد دکترا
10 غلامرضا  پیروز Pirouz_40@yahoo.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، ایران دانشیار دکترا
11 همایون  جمشیدیان homayunjamshidian@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
12 لیلا  صادقی Leilasadeghi@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
13 زهرا پارساپور zparsapoor@yahoo.com دانشيار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار دکترا
14 محمدرضا  موحدی Movahedi1345@yahoo.com دانشگاه قم استاد دکترا
15 منظر  سلطانی Soltani53@yahoo.com دانشگاه خوارزمی،دانشکده ادبیات و زبانها استاد دکترا
16 علی‌اکبر  کیوانفر Keivanfar@usc.ac.ir استاد دکترا
17 سید رضا  شاکری sr.shakeri@gmail.com استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
18 علیرضا  نیکویی Alireza_nikouei@yahoo.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
19 مریم  عاملی رضایی M_rezaei53@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
20 زينب  صابرپور zainab_saberpoor@yahoo.com دانشگاه تربیت مدس استاد دکترا
21 دکتر سید علی  قاسم‌زاده S.ali.ghasem@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
22 رضا چهرقانی zpaydar30@gmail.com علوم انسانی استاد دکترا
23 بهادر باقری bahadorbagheri47@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
24 علی‌رضا شعبانلو alirezashabanlu@gmail.com عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
25 لیلا حق پرست leila_haghparast@yahoo.com دانشگاه فردوسی دانش آموخته دکترا
26 محمد  کمالی‌زاده M_kamalizadeh@yahoo.com استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استاد دکترا
27 حسینعلی قبادی ghobadi.hosein@yahoo.com استاد دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
28 فرانک جهانگرد fjahangard@yahoo.com استاد دکترا
29 علی گراوند agaravand89@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
30 اصغر احمدی ahmadi.asghar@gmail.com استاد دکترا
31 عليرضا  صدیقی Aa_sedighi@yahoo.com استاد دکترا
32 یداله  منصوری mansouri.yadollah@yahoo.com استاد دکترا
33 ابوالقاسم اسماعیل پور a-esmailpour@sbu.ac.ir استاد دکترا
34 سید علي  سراج Ali.seraj78@yahoo.com دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور دانشیار دکترا
35 ناصر نیکوبخت nikoubakht@yahoo.com استاد دکترا
36 مرتضی  محسنی mohseni@umz.ac.ir علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
37 مسعود روحانی ruhani46@yahoo.com استاد دکترا
38 سهیلا صلاحی‌مقدم Ssmoghaddam@yahoo.com استاد دکترا
39 رحمان  مشتاق مهر r.moshtaghmehr@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
40 مهدی  نیک‌منش Nikmanesh44@yahoo.com استاد دکترا
41 حسن  آب‌نیکی habniki@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
42 ابوالقاسم  قوام Ghavamg@yahoo.com استاد دکترا
43 ساناز  رحيم‌بيكي rahimbeiki@yahoo.com استادیار دکترا
44 حسین صافی spirloojeh@gmail.com پژوهشکدۀ زبانشناسی استاد دکترا
45 پرند  فیاض‌منش P_fayazmanesh@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه استاد دکترا
46 خدیجه  حاجیان Khadijehhajiyan@yahoo.com استاد دکترا
47 سیدمهدی دادرس smdadras@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه استاد دکترا
48 اعظم استاجی estajiz@yahoo.com استاد دکترا
49 عیسی امن‌خانی Amankhani27@yahoo.com دانشگاه گلستان استاد دکترا
50 علیرضا  فولادی fouladi2@yahoo.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
51 مجتبی منشی‌زاده monshizadeh30@yahoo.com علامه طباطبایی استاد دکترا
52 بی‌بی‌زهره هاشمی zhashemie@gmail.com ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی استاد دکترا
53 احمد  رضايي‌جمكراني A52_2006@yahoo.com دانشگاه قم استاد دکترا
54 مهدی سعیدی mehdesaedi@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
55 ابوالفضل حری horri2004tr@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
56 مهدی  خادمی کولایی dr.khademikulaei@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
57 مريم  شعبانزاده shabanzadeh_m@yahoo.com استاد دکترا
58 اسحاق طغیانی etoghiani@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
59 لیلا سید قاسم L_ghasemi2002@yahoo.com استاد دکترا
60 احمد  امیری خراسانی Amiri@mail.uk.ac.ir استاد دکترا
61 حسین یزدانی احمدآبادی hyazdani45@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار دکترا
62 فرزاد قائمی farzadghaemi@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
63 فريده  داوودي مقدم Fdavoudy@gmail.com دانشگاه شاهد استاد دکترا
64 حسن  ذوالفقاري Zolfagari_hasan@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
65 سیده نرگس رضایی rezaimail@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
66 عليرضا  نبی‌لو Dr.ar_nabiloo@yahoo.com استاد دکترا
67 محمد بهنام فر mbehnamfar@birjand.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
68 بخشعلی قنبری bghanbari768@gmail.com دانشگاه آزاد تهران مركز استاد دکترا
69 ابراهیم خدایار Hesam_kh1@yahoo.com دانشکدۀ علوم انسانی استاد دکترا
70 فاطمه  شکردست f.shekardast@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
71 بهروز  محمودی بختیاری mbakhtiari@ut.ac.ir دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشیار دکترا
72 عالیه  کرد زعفرانلو کامبوزیا Akord@modares.ac.ir علوم انسانی استاد دکترا
73 حمیدرضا شعیری shairih@gmail.com علوم انسانی استاد دکترا
74 یاسر دالوند 70dalvand@gmail.com استاد دکترا
75 سيده مريم  ابوالقاسمي M_abolghasemi@sbu.ac.ir ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
76 غلام‌رضا حسین‌پور reza_hossein_pour@yahoo.com ااستادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استاد دکترا
77 سید محسن حسینی موخر hoseyna_sm@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
78 حسین  پاینده h.payandeh@yahoo.com ادبیات استاد دکترا
79 حکیمه دبیران dabiran@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
80 بتول واعظ batulvaez@yahoo.com علامه طباطبایی استاد دکترا
81 بهناز پیامنی behnazpayam@yahoo.com استاد دکترا
82 Arham Moradi moradiarham@gmail.com دانشگاه ماربورگ (آلمان)، دانشکده زبانها و فرهنگهای خارجی استاد کارشناسی ارشد
83 عبدالله  حسن‌زاده میرعلی Hasanzadeh.mirali@yahoo.com دانشیار دانشگاه سمنان استاد دکترا
84 یوسف‌رضا حامدی‌کیا y.hamed@chmail.ir استاد دکترا
85 محمد محمودی mahmoodi.mhmd@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
86 قهرمان شیری ghahreman.shiri@gmail.com استاد دکترا
87 رؤیا یداللهی zoryatay@yahoo.com زبان و ادبیات فارسی دکتر علی شریعتی استاد دکترا
88 محمدرضا صرفی m_sarfi@yahoo.com دانشگاه شهید باهنر کرمان استاد دکترا
89 شهلا  شریفی shahlasharifi@hotmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
90 علیرضا خان جان alirezakhanjan@gmail.com استاد دکترا
91 ایوب مرادی ayoob.moradi@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور استاد دکترا
92 رضا عسکری مقدم razaskari@yahoo.com استاد دکترا
93 نرگس  باقری n.bagheri@vru.ac.ir استاد دکترا
94 کامران پارسي‌نژاد kpsh42@yahoo.com استاد دکترا
95 علي‌اكبر  باقري‌خليلي aabagheri@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استاد دکترا
96 قربان وليئي محمد آبادي Qorban.valy@yahoo.com استاد دکترا
97 جهانگير  صفري Safari_706@yahoo.com دانشگاه شهرکرد استاد دکترا
98 رؤیا صدر Rouyasadr@yahoo.com پژوهشگر استاد دکترا
99 احمد  خاتمی A_khatami@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
100 ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق esmailpour2@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
101 اورنگ ایزدی abifarna@yahoo.com استاد دکترا
102 ابراهیم دانش danesh.lit@gmail.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
103 مریم  صادقی گیوی sadeghi.ma.38@gmail.com دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی استاد دکترا
104 پارسا یعقوبی جنبه سرایی p.yaghoobi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استاد دکترا
105 مرتضی حیدری Mortezaheydari.58@gmail.com دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور استاد دکترا
106 محمدامیر جلالی mohammadamir_jalali@yahoo.com استاد دکترا
107 مهدی  فیروزیان firouzian_mehdi@ut.ac.ir استاد دکترا
108 یحیی عطائی y.ataei@gmail.com استاد دکترا
109 محمد علی محمودی mahmoodi122@yahoo.com دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
110 عبدالحسين  فرزاد abdolhosein.farzad@gmail.com دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار دکترا
111 محسن سیفی motaseifi2002@yahoo.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
112 حسین حسن پور آلاشتی alashtya@gmail.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
113 علی تسلیمی taslimi1340@yahoo.com - استاد دکترا
114 علی تسلیمی taslimy1340@yahoo.com دانشگاه تهران استاد دکترا
115 مریم  شریف‌نسب msharifnasab@yahoo.com استاد دکترا
116 منوچهر  اکبری makbari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
117 عبدالله آلبوغبیش ghobeishi@atu.ac.ir استاد دکترا
118 علی بشیری shmotoun.arabic@yahoo.com دانشکده ادبیات و زبان های خارجه استاد دکترا
119 طاهره کوچکیان darya_koochekiyan@yahoo.com ادبيات و علوم انساني استاد دکترا
120 پانته آ صفایی p.safaei88@yahoo.com استاد دکترا
121 سید مهدی  زرقانی Irzarghani@yahoo.com استاد دکترا
122 عباس واعظ زاده vaezzadeh_abbas@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
123 داود عمارتی مقدم demarati@gmail.com استاد دکترا
124 غلامرضا  کافی Ghkafi@shirazu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه شیراز استاد دکترا
125 وحید عیدگاه Vahid.idgah@ut.ac.ir استاد دکترا
126 بهروز محمودی بختیاری b_m_bakhtiari@yahoo.com دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشیار دکترا
127 محمد  تقوی Motaghavi@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
128 محمود  براتي Mbk@ltr.ui.ac.ir استاد دکترا
129 مریم  صالحی نیا maryamsalehinia@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
130 مجید منصوری Majid.mansuri@gmail.com استاد دکترا
131 پروین مرتضایی parvin.mortazaie@yahoo.com دانشگاه شیراز/مرکز آموزش عالی اقلید استاد دکترا
132 ذوالفقار  علامی Zalami@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا استاد دکترا
133 سیاوش  حق‌جو s.haghjou@umz.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران استاد دکترا
134 حسن بساک hbassak@gmail.com ادبیات فارسی و زبان های خارجه دانشیار دکترا
135 نفیسه  مرادی nafiseh.moradi@gmail.com استاد دکترا
136 هاشم صادقی محسن آباد sadeghi.hashem62@gmail.com دانشگاه نیشابور استاد دکترا
137 ابراهیم  محمدی Emohammadi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
138 حجت عباسی Hoojan3@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
139 سیدجعفر حمیدی jafarhamidi94@yahoo.com استاد دکترا
140 محمدجعفر یاحقی mgyahaghi@yahoo.co.uk دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
141 اکبر  لطفی Akbarlotfi42@gmail.com استاد دکترا
142 روح‌اله رحیمی dr.ru_rahimi@yahoo.com استاد دکترا
143 احسان  رئیسی ehsanreisi@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
144 سعید پورعظیمی saeid_purazimi@yahoo.com ادبیات استاد دکترا
145 مریم  رامین‌نیا raminnia_maryam@yahoo.com استاد دکترا
146 لیلا نوروزپور l_norozpoor@yahoo.com علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
147 حسین  بیات hsnbyt@gmail.com استاد دکترا
148 غزال  مهاجری زاده mohajeryzadeh@pnu.ac.ir استادیار زبان و ادبیات خارجه دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
149 فرهاد محمدی mohammadifarhad65@gmail.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد دکترا
150 محمد  مرادی momoradi@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز استاد دکترا
151 زینب  صابر saber_zb@yahoo.com فلسفه هنر استاد کارشناسی ارشد
152 مهدی قادرنژاد Mehdi.ghadernezhad@yahoo.com دانشگاه هنر اصفهان استاد دکترا
153 فاطمه بهرامی f_bahrami@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
154 محمد جعفری قنواتی jaafari198@yahoo.com استاد دکترا
155 اکرم جودی نعمتی A_joudy@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشاه امام صادق(ع) استاد دکترا
156 سید حمیدرضا رئوف ha.raoof@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
157 فاطمه مدرسی fatemeh.modarresi@yahoo.com دانشگاه ارومیه استاد دکترا
158 مریم  حسینی drhoseini@yahoo.com دانشگاه الزهرا استاد دکترا
159 زهرا عباسی abasiz@modares.ac.ir استاد دکترا
160 بهناز علی‌پور کسکری b_alipour_kaskari@yahoo.com پيام نور استاد دکترا
161 رضا صادقی شهپر r.s.shahpar@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشیار دکترا
162 عباس جاهدجاه Jahedjah@gmail.com استاد دکترا
163 سهیلا فرهنگی s_farhangi@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور رشت استاد دکترا
164 یعقوب زارع ندیکی yaghoob_733@yahoo.com دانشگاه آزاد استاد دکترا
165 الهام ایزدی e.izadi89@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا استاد دکترا
166 مهبود  فاضلی Mahbood46@yahoo.com استاد دکترا
167 فائقه عبدالهیان f.abdollahiyan1@gmail.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
168 سارا چالاک sara.chalak60@gmail.com دانشگاه آازد اسلامی واحد تهران شرق استادیار دکترا
169 لیلا شیرازی Shirazi6429@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
170 مهرداد مشکین فام mehrdadmeshkinfam@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد کارشناسی ارشد
171 نوید  فیروزی navidfiruzi60@yahoo.com دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
172 علي  صفایی‌ سنگری Safayi.ali@gmail.com استاد دکترا
173 فاطمه مظفری mozafari.ut@gmail.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
174 فرزانه گشتاسب farzaneh77@yahoo.com پژوهشکده زبان شناسی استاد دکترا
175 محمودرضا  اسفندیار mresfandiar@gmail.com دانشگاه آزاد یادگار امام شهرری دانشیار دکترا
176 زهرا دلپذیر z.delpazir@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
177 خدیجه بهرامی رهنما bahramirahnama@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استادیار دکترا
178 علی اصغر بشیری aliasgharebashiri@gmail.com دانشگاه بوعلی سینای همدان استاد دکترا
179 سعید شهروئی s.shahrouei@birjand.ac.ir رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند دانش آموخته دکترا
180 غزال مهاجری زاده ghmohajery@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
181 علیرضا حیدری alirezaheidari.dr@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
182 کامران پارسی نژاد kparsinejad@yahoo.com پیام نور استاد کارشناسی ارشد
183 مرضیه عظیمی marzie.azimi633@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
184 ابراهیم ظاهری عبده وند zaheri@sku.ac.ir استادیار دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
185 علی‌رضا امامی emami59@gmail.com استاد دکترا
186 طاهره  ایشانی tahereh.ishany@gmail.com عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
187 مهناز فولادی bkouroosh@ymail.com دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا دانش آموخته دکترا
188 علی اصغر بوند شهریاری shahryari_tpnu@yahoo.com اکادمی علوم روسیه استاد دکترا
189 مرجان علی اکبرزاده زهتاب Mak294@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين- پيشوا استادیار دکترا
190 هیوا حسن پور hiva.hasanpoor@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
191 هادی یوسفی dr.h.yousefi80@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
192 حسن  اسماعیل زاده باوانی h.esmailzade@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، استادیار دکترا
193 فاروق نعمتي faroogh.nemati@gmail.com استاد دکترا
194 محمد رودگر roodgar@gmail.com عضو هیأت علمی گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
195 مراد اسماعیلی m.esmaeeli21@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس استاد دکترا
196 نفیسه  لیاقی مطلق nalimo62@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
197 قدرت‌ الله  طاهري Ghodrat66@yahoo.com استاد دکترا
198 سعيد  حسام‌پور Shessampour@yahoo.com دانشگاه شیراز استاد دکترا
199 آزيتا افراشي A.afrashi.ling@gmail.com استاد دکترا
200 روح الله افراه rafrah1@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
201 حمیدرضا عظیمی miladazim@yahoo.com ادبیات فارسی و علوم انسانی استاد دکترا
202 مهدی  محبتی Golmakan110@yahoo.com دانشگاه زنجان استاد دکترا
203 رضا روحانی r.ruhani@kashanu.ac.ir استاد دکترا
204 موسی کرمی karami1383@gmail.com استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور استادیار دکترا
205 مهتاب استادی mahtabostadi@yahoo.com استاد کارشناسی ارشد
206 امید طبیب زاده قمصری Otabibzadeh@yahoo.com استاد دکترا
207 حبيب‌اله عباسی abbasi@tmu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
208 داود اسپرهم d_Sparham@yahoo.com استاد دانشگاه علامه طباطبايي استاد دکترا
209 مژگان محمدی mohammadi.mozhgan@gmail.com استاد دکترا
210 سعید  بزرگ بیگدلی bozorghs@modares.ac.ir استاد دکترا
211 یحیی طالبیان ytalebian@gmail.com استاد دکترا
212 شهلا خلیل اللهی khalilollahe@yahoo.com دانشگاه شاهد استاد دکترا
213 محمد خسروی شکیب M.Khosravishakib@gmail.com دانشگاه لرستان استاد دکترا
214 بیتا رضائی b.rezaeipnu@yahoo.com استاد دکترا
215 فرهاد طهماسبی farhad.tahmasbi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر استاد دکترا
216 معصومه   حامی‌دوست M_hamidoost@yahoo.com استاد دکترا
217 سید احمد حسینی کازرونی sahkazerooni@yahoo.com گروه زبان و ادبیات فارسی؛ واحدبوشهر؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ بوشهر؛ ایران استاد دکترا
218 رضا ستاری rezasatari@yahoo.com دانشیار دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
219 محمود شیخ ma.sheikh@ut.ac.ir استادیار دانشگاه تهران استادیار دکترا
220 مهرداد مشکین فام m.meshkinfam@ltr.basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی ارشد
221 آتوسا  رستم بیک atoosa.rostambeik@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
222 مریم زمانی mzamani.poem@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
223 نیره  شاطری shaterinayereh2115@gmail.com گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ايران استاد کارشناسی ارشد
224 نجمه دری drdorri_3415@yahoo.com دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
225 ابوالفضل صبرآمیز sabramiz@gmail.com استادیار الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی دانش آموخته دکترا