لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات Publons
1 لیلا  صادقی Leilasadeghi@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
2 زهرا پارساپور zparsapoor@yahoo.com دانشيار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار دکترا
3 احمد  تمیم‌داری a_tamimdari@yahoo.com بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
4 محمدرضا  موحدی Movahedi1345@yahoo.com دانشگاه قم استاد دکترا
5 منظر  سلطانی Soltani53@yahoo.com دانشگاه خوارزمی،دانشکده ادبیات و زبانها استاد دکترا
6 علی‌اکبر  کیوانفر Keivanfar@usc.ac.ir استاد دکترا
7 سید رضا  شاكري sr.shakeri@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
8 علیرضا  نیکویی Alireza_nikouei@yahoo.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
9 احمد  امیری خراسانی Amiri@mail.uk.ac.ir استاد دکترا
10 زينب  صابرپور zainab_saberpoor@yahoo.com دانشگاه تربیت مدس استاد دکترا
11 زهرا  حیاتی Hayati.zahra@gmail.com استاد دکترا
12 سجاد آیدنلو aydenloo@gmail.com استاد دکترا
13 آسیه ذبیح نیاعمران asieh.zabihnia@gmail.com یزد دانشیار دکترا
14 مصطفی  گرجی gorjim111@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
15 محمود بشیری Zrpbashiri2001@yahoo.com استاد دکترا
16 محمدرضا روزبه Rayan.roozbeh@yahoo.com ادبیات استاد دکترا
17 حسین  حسن‌پور آلاشتی Alashtya@yahoo.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
18 ليلا سادات پيغمبرزاده l.peyghambarzadeh@yahoo.com استاد دکترا
19 غلامرضا  پیروز Pirouz_40@yahoo.com استاد دکترا
20 همایون  جمشیدیان homayunjamshidian@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
21 دکتر سید علی  قاسم‌زاده S.ali.ghasem@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
22 جهانگير  صفري Safari_706@yahoo.com دانشگاه شهرکرد استاد دکترا
23 قربان وليئي محمد آبادي Qorban.valy@yahoo.com استاد دکترا
24 رضا چهرقانی zpaydar30@gmail.com علوم انسانی استاد دکترا
25 لیلا حق پرست leila_haghparast@yahoo.com دانشگاه فردوسی دانش آموخته دکترا
26 ساناز  رحيم‌بيكي rahimbeiki@yahoo.com استادیار دکترا
27 محمدرضا صرفی m_sarfi@yahoo.com دانشگاه شهید باهنر کرمان استاد دکترا
28 مریم  عاملی رضایی M_rezaei53@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
29 بهادر باقری bahadorbagheri47@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
30 مرتضی  حیدری Mortezaheydari.58@gmail.com دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور استاد دکترا
31 عليرضا  صدیقی Aa_sedighi@yahoo.com استاد دکترا
32 حسینعلی قبادی ghobadi.hosein@yahoo.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
33 قدرت‌ الله  طاهري Ghodrat66@yahoo.com استاد دکترا
34 سعيد  حسام‌پور Shessampour@yahoo.com دانشگاه شیراز استاد دکترا
35 علی‌رضا شعبانلو alirezashabanlu@gmail.com عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
36 محمد  کمالی‌زاده M_kamalizadeh@yahoo.com استاد دکترا
37 فرانک جهانگرد fjahangard@yahoo.com استاد دکترا
38 علی گراوند agaravand89@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
39 اصغر احمدی ahmadi.asghar@gmail.com استاد دکترا
40 آزيتا افراشي A.afrashi.ling@gmail.com استاد دکترا
41 حسین یزدانی احمدآبادی hyazdani45@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار دکترا
42 سید علي  سراج Ali.seraj78@yahoo.com عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور دانشیار دکترا
43 بی‌بی‌زهره هاشمی zhashemie@gmail.com ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی استاد دکترا
44 مرتضی  محسنی mohseni@umz.ac.ir علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
45 رحمان  مشتاق مهر r.moshtaghmehr@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
46 مهدی  نیک‌منش Nikmanesh44@yahoo.com استاد دکترا
47 حسین  پاینده h.payandeh@yahoo.com ادبیات استاد دکترا
48 یداله  منصوری mansouri.yadollah@yahoo.com استاد دکترا
49 ابوالقاسم اسماعیل پور a-esmailpour@sbu.ac.ir استاد دکترا
50 ناصر نیکوبخت nikoubakht@yahoo.com استاد دکترا
51 مسعود روحانی ruhani46@yahoo.com استاد دکترا
52 سهیلا صلاحی‌مقدم Ssmoghaddam@yahoo.com استاد دکترا
53 عبدالله  حسن‌زاده میرعلی Hasanzadeh.mirali@yahoo.com استاد دکترا
54 مهدی سعیدی mehdesaedi@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
55 بهروز  محمودی بختیاری mbakhtiari@ut.ac.ir دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشیار دکترا
56 مجتبی منشی‌زاده monshizadeh30@yahoo.com علامه طباطبایی استاد دکترا
57 فريده  داوودي مقدم Fdavoudy@gmail.com دانشگاه شاهد استاد دکترا
58 علی تسلیمی taslimy1340@yahoo.com دانشگاه تهران استاد دکترا
59 مریم  صالحی نیا maryamsalehinia@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
60 خدیجه  حاجیان Khadijehhajiyan@yahoo.com استاد دکترا
61 اعظم استاجی estajiz@yahoo.com استاد دکترا
62 عیسی امن‌خاني Amankhani27@yahoo.com دانشگاه گلستان استاد دکترا
63 حسن  آب‌نیکی habniki@yahoo.com استاد دکترا
64 ابوالقاسم  قوام Ghavamg@yahoo.com استاد دکترا
65 حسین صافی spirloojeh@gmail.com پژوهشکدۀ زبانشناسی استاد دکترا
66 پرند  فیاض‌منش P_fayazmanesh@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه استاد دکترا
67 سیدمهدی دادرس smdadras@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه استاد دکترا
68 علیرضا  فولادی fouladi2@yahoo.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
69 احمد  خاتمی A_khatami@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
70 رضا روحانی r.ruhani@kashanu.ac.ir استاد دکترا
71 مهدی  خادمی کولایی dr.khademikulaei@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
72 حمیدرضا عظیمی miladazim@yahoo.com ادبیات فارسی و علوم انسانی استاد دکترا
73 مهدی  محبتی Golmakan110@yahoo.com دانشگاه زنجان استاد دکترا
74 محمد بهنام فر mbehnamfar@birjand.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
75 لیلا  سید قاسم L_ghasemi2002@yahoo.com استاد دکترا
76 احمد  رضايي‌جمكراني A52_2006@yahoo.com دانشگاه قم استاد دکترا
77 ابوالفضل حری horri2004tr@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
78 مريم  شعبانزاده shabanzadeh_m@yahoo.com استاد دکترا
79 اسحاق طغیانی etoghiani@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
80 فرزاد قائمی farzadghaemi@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
81 حسن  ذوالفقاري Zolfagari_hasan@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
82 سیده نرگس رضایی rezaimail@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
83 عليرضا  نبی‌لو Dr.ar_nabiloo@yahoo.com استاد دکترا
84 بخشعلی قنبری bghanbari768@gmail.com دانشگاه آزاد تهران مركز استاد دکترا
85 ابراهیم خدایار Hesam_kh1@yahoo.com دانشکدۀ علوم انسانی استاد دکترا
86 فاطمه  شکردست f.shekardast@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
87 عالیه  کرد زعفرانلو کامبوزیا Akord@modares.ac.ir علوم انسانی استاد دکترا
88 حمیدرضا شعیری shairih@gmail.com علوم انسانی استاد دکترا
89 یاسر دالوند 70dalvand@gmail.com استاد دکترا
90 سيده مريم  ابوالقاسمي M_abolghasemi@sbu.ac.ir ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
91 غلام‌رضا حسین‌پور reza_hossein_pour@yahoo.com ااستادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استاد دکترا
92 سید محسن حسینی موخر hoseyna_sm@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
93 محمد محمودی mahmoodi.mhmd@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
94 قهرمان شیری ghahreman.shiri@gmail.com استاد دکترا
95 رؤیا یداللهی zoryatay@yahoo.com زبان و ادبیات فارسی دکتر علی شریعتی استاد دکترا
96 حکیمه دبیران dabiran@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
97 بتول واعظ batulvaez@yahoo.com علامه طباطبایی استاد دکترا
98 بهناز پیامنی behnazpayam@yahoo.com استاد دکترا
99 Arham Moradi moradiarham@gmail.com دانشگاه ماربورگ (آلمان)، دانشکده زبانها و فرهنگهای خارجی استاد کارشناسی ارشد
100 یوسف‌رضا حامدی‌کیا y.hamed@chmail.ir استاد دکترا
101 مریم  شریف‌نسب msharifnasab@yahoo.com استاد دکترا
102 موسی کرمی karami1383@gmail.com استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور استادیار دکترا
103 فاطمه مدرسی fatemeh.modarresi@yahoo.com دانشگاه ارومیه استاد دکترا
104 شهلا  شریفی shahlasharifi@hotmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
105 علیرضا خان جان alirezakhanjan@gmail.com استاد دکترا
106 ایوب مرادی ayoob.moradi@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور استاد دکترا
107 رضا عسکری مقدم razaskari@yahoo.com استاد دکترا
108 نرگس  باقری n.bagheri@vru.ac.ir استاد دکترا
109 کامران پارسي‌نژاد kpsh42@yahoo.com استاد دکترا
110 علي‌اكبر  باقري‌خليلي aabagheri@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استاد دکترا
111 روح الله افراه rafrah1@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
112 رؤیا صدر Rouyasadr@yahoo.com پژوهشگر استاد دکترا
113 ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق esmailpour2@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
114 اورنگ ایزدی abifarna@yahoo.com استاد دکترا
115 ابراهیم دانش danesh.lit@gmail.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
116 مریم  صادقی گیوی sadeghi.ma.38@gmail.com دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی استاد دکترا
117 پارسا یعقوبی جنبه سرایی p.yaghoobi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استاد دکترا
118 محمدامیر جلالی mohammadamir_jalali@yahoo.com استاد دکترا
119 مهدی  فیروزیان firouzian_mehdi@ut.ac.ir استاد دکترا
120 یحیی عطایی y.ataei@gmail.com استاد دکترا
121 محمد علی محمودی mahmoodi122@yahoo.com دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
122 عبدالحسين  فرزاد abdolhosein.farzad@gmail.com دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار دکترا
123 محسن سیفی motaseifi2002@yahoo.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
124 مهتاب استادی mahtabostadi@yahoo.com استاد کارشناسی ارشد
125 حسین حسن پور آلاشتی alashtya@gmail.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
126 علی تسلیمی taslimi1340@yahoo.com - استاد دکترا
127 منوچهر  اکبری makbari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
128 محمد جعفری قنواتی jaafari198@yahoo.com استاد دکترا
129 عبدالله آلبوغبیش ghobeishi@atu.ac.ir استاد دکترا
130 علی بشیری shmotoun.arabic@yahoo.com دانشکده ادبیات و زبان های خارجه استاد دکترا
131 عباس جاهدجاه Jahedjah@gmail.com استاد دکترا
132 امید طبیب زاده قمصری Otabibzadeh@yahoo.com استاد دکترا
133 طاهره کوچکیان darya_koochekiyan@yahoo.com ادبيات و علوم انساني استاد دکترا
134 پانته آ صفایی p.safaei88@yahoo.com استاد دکترا
135 سید مهدی  زرقانی Irzarghani@yahoo.com استاد دکترا
136 عباس واعظ زاده vaezzadeh_abbas@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
137 مهرداد مشکین فام mehrdadmeshkinfam@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد کارشناسی ارشد
138 داود عمارتی مقدم demarati@gmail.com استاد دکترا
139 غلامرضا  کافی Ghkafi@shirazu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه شیراز استاد دکترا
140 وحید عیدگاه Vahid.idgah@ut.ac.ir استاد دکترا
141 بهروز محمودی بختیاری b_m_bakhtiari@yahoo.com دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشیار دکترا
142 داود اسپرهم d_Sparham@yahoo.com استاد دانشگاه علامه طباطبايي استاد دکترا
143 محمد  تقوی Motaghavi@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
144 محمود  براتي Mbk@ltr.ui.ac.ir استاد دکترا
145 حبيب‌اله عباسی abbasi@tmu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
146 مجید منصوری Majid.mansuri@gmail.com استاد دکترا
147 پروین مرتضایی parvin.mortazaie@yahoo.com دانشگاه شیراز/مرکز آموزش عالی اقلید استاد دکترا
148 ذوالفقار  علامی Zalami@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا استاد دکترا
149 یحیی طالبیان ytalebian@gmail.com استاد دکترا
150 سیاوش  حق‌جو s.haghjou@umz.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران استاد دکترا
151 حسن بساک hbassak@gmail.com ادبیات فارسی و زبان های خارجه دانشیار دکترا
152 نفیسه  مرادی nafiseh.moradi@gmail.com استاد دکترا
153 هاشم صادقی محسن آباد sadeghi.hashem62@gmail.com دانشگاه نیشابور استاد دکترا
154 ابراهیم  محمدی Emohammadi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
155 حجت عباسی Hoojan3@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
156 سیدجعفر حمیدی jafarhamidi94@yahoo.com استاد دکترا
157 محمدجعفر یاحقی mgyahaghi@yahoo.co.uk دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
158 اکبر  لطفی Akbarlotfi42@gmail.com استاد دکترا
159 روح‌اله رحیمی dr.ru_rahimi@yahoo.com استاد دکترا
160 احسان  رئیسی ehsanreisi@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
161 سعید پورعظیمی saeid_purazimi@yahoo.com ادبیات استاد دکترا
162 مریم  رامین‌نیا raminnia_maryam@yahoo.com استاد دکترا
163 لیلا نوروزپور l_norozpoor@yahoo.com علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
164 حسین  بیات hsnbyt@gmail.com استاد دکترا
165 غزال  مهاجری زاده mohajeryzadeh@pnu.ac.ir ادبیات و زبان خارجه استاد دکترا
166 فرهاد محمدی mohammadifarhad65@gmail.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد دکترا
167 سهیلا فرهنگی s_farhangi@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور رشت استاد دکترا
168 محمد  مرادی momoradi@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز استاد دکترا
169 زینب  صابر saber_zb@yahoo.com فلسفه هنر استاد کارشناسی ارشد
170 مهدی قادرنژاد Mehdi.ghadernezhad@yahoo.com دانشگاه هنر اصفهان استاد دکترا
171 یعقوب زارع ندیکی yaghoob_733@yahoo.com دانشگاه آزاد استاد دکترا
172 شهلا خلیل اللهی khalilollahe@yahoo.com دانشگاه شاهد استاد دکترا
173 فاطمه بهرامی f_bahrami@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
174 سعید  بزرگ بیگدلی bozorghs@modares.ac.ir استاد دکترا
175 اکرم جودی نعمتی A_joudy@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشاه امام صادق(ع) استاد دکترا
176 مژگان محمدی mohammadi.mozhgan@gmail.com استاد دکترا
177 الهام ایزدی e.izadi89@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا استاد دکترا
178 سید حمید رئوف ha.raoof@gmail.com استاد دکترا
179 مریم  حسینی drhoseini@yahoo.com دانشگاه الزهرا استاد دکترا
180 زهرا عباسی abasiz@modares.ac.ir استاد دکترا
181 بهناز علی‌پور کسکری b_alipour_kaskari@yahoo.com پيام نور استاد دکترا
182 رضا صادقی شهپر r.s.shahpar@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشیار دکترا
183 محمد خسروی شکیب M.Khosravishakib@gmail.com دانشگاه لرستان استاد دکترا
184 فرهاد طهماسبی farhad.tahmasbi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر استاد دکترا
185 بیتا رضائی b.rezaeipnu@yahoo.com استاد دکترا
186 مهبود  فاضلی Mahbood46@yahoo.com استاد دکترا
187 فائقه عبدالهیان f.abdollahiyan1@gmail.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
188 معصومه   حامی‌دوست M_hamidoost@yahoo.com استاد دکترا
189 نوید  فیروزی navidfiruzi60@yahoo.com دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
190 سارا چالاک sara.chalak60@gmail.com دانشگاه آازد اسلامی واحد تهران شرق استادیار دکترا
191 لیلا شیرازی Shirazi6429@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
192 علي  صفایی‌ سنگری Safayi.ali@gmail.com استاد دکترا
193 فاطمه مظفری mozafari.ut@gmail.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
194 رضا ستاری rezasatari@yahoo.com دانشیار دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
195 مرجان علی اکبرزاده زهتاب Mak294@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين- پيشوا استادیار دکترا
196 محمود شیخ ma.sheikh@ut.ac.ir استادیار دانشگاه تهران استادیار دکترا
197 فرزانه گشتاسب farzaneh77@yahoo.com پژوهشکده زبان شناسی استاد دکترا
198 محمودرضا  اسفندیار mresfandiar@gmail.com دانشگاه آزاد یادگار امام شهرری دانشیار دکترا
199 زهرا دلپذیر z.delpazir@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
200 خدیجه بهرامی رهنما bahramirahnama@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استادیار دکترا
201 علی اصغر بشیری aliasgharebashiri@gmail.com دانشگاه بوعلی سینای همدان استاد دکترا
202 مهرداد مشکین فام m.meshkinfam@ltr.basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی ارشد
203 آتوسا  رستم بیک atoosa.rostambeik@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
204 مریم زمانی mzamani.poem@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
205 علیرضا حیدری alirezaheidari.dr@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
206 کامران پارسی نژاد kparsinejad@yahoo.com پیام نور استاد کارشناسی ارشد
207 نیره  شاطری shaterinayereh2115@gmail.com گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ايران استاد کارشناسی ارشد
208 ابراهیم ظاهری عبده وند zaheri@sku.ac.ir دانشگاه شهرکرد استاد دکترا
209 علی‌رضا امامی emami59@gmail.com استاد دکترا
210 سید احمد حسینی کازرونی sahkazerooni@yahoo.com گروه زبان و ادبیات فارسی؛ واحدبوشهر؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ بوشهر؛ ایران استاد دکترا
211 مرضیه عظیمی marzie.azimi633@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
212 ابوالفضل صبرآمیز sabramiz@gmail.com استادیار الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی دانش آموخته دکترا
213 نجمه دری drdorri_3415@yahoo.com دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
214 مهناز فولادی bkouroosh@ymail.com دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) استاد دکترا
215 طاهره  ایشانی tahereh.ishany@gmail.com عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا