• صفحه اصلی
  • مقایسه الگوی وزن‏ در غزل معاصر و الگوی خانلری از وزن‏ غزل فارسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139608161431558972 بازدید : 1542 صفحه: 1 - 28

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط