• صفحه اصلی
  • فرایند کوتاه‌سازی نام‌های خاص در زبان فارسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139406021082813 بازدید : 3058 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط