مقاله


کد مقاله : 13980530191636

عنوان مقاله : تکوینِ هویت اجتماعی در داستان «عطر سنبل، عطر کاج» بر مبنای نظریۀ عمومی طنز کلامی

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 186

فایل های مقاله : 250 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه مظفری mozafari.ut@gmail.com استادیار دکترا
2 نوید فیروزی navid.firouzi@googlemail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

«عطرِ سنبل، عطرِ کاج»، ترجمۀ فارسی خاطراتِ فیروزه جزایری دوماست که بر اساس تجربۀ اجتماعی منحصربه¬فردش به عنوان یک مهاجر ایرانیِ ساکن آمریکا نوشته شده است. در این پژوهش، مؤلّفه¬ها و مکانیزمِ طنز داستانِ یادشده بر اساسِ «نظریۀ عمومی طنز کلامیِ» آتاردو بررسی شده است. در این روش، متغیّرهای به¬ کار برده¬ شده برای بررسیِ یک روایتِ طنز به شش دستۀ زبان، هدف، موقعیت، شیوۀ روایت، مکانیسمِ منطقی و تقابلِ¬ انگاره تقسیم می¬شود. در پژوهشِ حاضر با تکیۀ بر متغیّرِ هدف نشان داده شده که فیروزه جزایری چگونه با هدف قرار دادن افراد برون¬گروه و درون¬گروه به معرفی رفتارهای مناسب و نامناسبِ اجتماعی که با آنها مواجه بوده، پرداخته است و به هویتی جدید و انتخابی میرسد؛ هویتی که نه او را از ارزش¬های گذشتۀ خود دور و نه او را در فرهنگِ جدید گوشه¬گیر و منزوی کند. طنزِ کلامی جزایری دوما می¬تواند موجبِ ایجادِ همبستگیِ گروهی بینِ خوانندگانِ نژادهای مختلف و به¬ویژه مخاطبانِ زن شود. به ¬علاوه در روایتِ طنزآمیز او، «هدف» در جایگاه بالاتری نسبت به «تقابلِ¬ انگاره» (متغیّرِ ایجادِ خنده) قرار دارد.