مقاله


کد مقاله : 13970819165491

عنوان مقاله : معرفی «شرح فصوص‌الحکم محب‌الله اله‌آبادی» و بررسی واژه‌های مهجور فارسی آن

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 193

فایل های مقاله : 211 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یاسر حجتی نجف آبادی yaserhojati@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مهرداد چترائی najaf57@gmail.com استادیار دکترا
3 محبوبه خراسانی NAJAFDAN@GMAIL.COM دانشیار دکترا

چکیده مقاله

شیخ محب¬الله مبارز، پیر اله¬آبادی از عرفای هندی قرن یازدهم هجری است که بسیار تحت تأثیر عرفان و نظریۀ وحدت وجود ابن عربی، عارف بزرگ قرن ششم هجری بوده است. وی بر کتاب «فصوص¬الحکم» ابن عربی شروحی مفصل و جامع به زبان¬های فارسی و عربی نگاشته است. شرح فصوص¬الحکم فارسی وی، کتابی است ارزشمند که در آن سعی وافری در حل ابهامات و غموض فصوص الحکم شده است. این کتاب که به صورت نسخۀ خطی است، پیش از این به صورت علمی تصحیح نشده و به چاپ نرسیده است. از ویژگی‌های این شرح، استفاده از برخی ترکیبات و لغات مهجور در دورۀ رشد و اعتلای زبان فارسی در شبه قاره است. در این پژوهش، ضمن معرفی اله¬آبادی و آثارش، لغات و ترکیبات لغوی مهجور مورد استفاده در این کتاب از حیث ریشه و قواعد دستوری مورد توجه قرار گرفته و با ذکر شواهد، اهمیت آنها تشریح گردیده است.