مقاله


کد مقاله : 1397051618488163735

عنوان مقاله : پژوهشی در نواندیشی‌های «سلطان ولد» در عرصۀ تأویل احادیث

نشریه شماره : 50 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 269

فایل های مقاله : 237 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داود واثقی خوندابی d.vaseqhi@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 مهدی ملک ثایت mmaleksabet@yazd.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

بینش تأویلی از ویژگی‌های سبکی آثار بزرگان طریقۀ مولویه است که سلطان¬ ولد نیز به عنوان یکی از اقطاب این فرقه از این اصل مستثنی نیست. وی که در وادی عرفان عملی به مراتب بالایی دست یافته و به باور خودش «مقام معشوقی» را در عرصۀ ولایت درک نموده است. در زمینۀ تأویل آیات قرآن و احادیث معصومان(ع) نظریه¬های قابل توجهی دارد. نویسندگان در این جستار، گفتار‌های سلطان ¬ولد را درباره بطن‌گرایی بررسی می¬کنند و دیدگاه¬‌های او را درخصوص احادیث و روایات با دیگر عرفا مقایسه و در چهار بخش «تأویل‌های مرتبط با انبیا و اولیا»، «تأویل‌های مرتبط با سلوک عرفانی»، «تأویل‌های مرتبط با ذکر خداوند» و «تأویل‌های عرفانی دیگر از احادیث» نقد و تحلیل می¬نمایند. نتیجۀ این پژوهش آشکار می¬کند که در دیدگاه سلطان¬ ولد، قرآن بطون مختلفی دارد و سراسر لغز و معماست که انسان کامل می‌تواند به کنه اسرار آن دست یابد و هفت بطن آن را درک کند .ولد خود را از آیات قرآن می¬شمارد و معتقد است کسی می¬تواند تأویلات او را درک کند که هم¬جنسش باشد و چون او پای به وادی فنا بگذارد و به مقام تمکین برسد. وی همچنین در عرصۀ تأویل احادیث نیز نظرهای بکری دارد و با تمسک به گفتار معصومان(ع) به تبیین و تشریح اصول عرفانی می¬پردازد.