مقاله


کد مقاله : 139508101416173782

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی- انتقادی تأثیرپذیری رمان «طوبا و معنای شب» از رمان «صد سال تنهایی» با تأکید بر درونمایه جدال سنت و مدرنیته

نشریه شماره : 39 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 935

فایل های مقاله : 201 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زینب صابر saber_zb@yahoo.com دانشیار دکترا
2 نادر شایگان فر nader_sh790@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در مقالۀ¬ حاضر، تأثیرپذیری رمان «طوبا و معنای شب» اثر «شهرنوش پارسی¬پور» از رمان «صد سال تنهایی» اثر «گابریل گارسیا مارکز» با نگاهی تطبیقی- انتقادی مورد تأمل قرار می¬گیرد. مواجهه و جدال میان سنت و مدرنیته را می¬توان یکی از مهم‌ترین درون¬مایه¬های مشترک بین این دو رمان دانست. این نوشتار می‌کوشد تا چگونگی رابطۀ¬ گفتمانی و بینامتنی این دو رمان را از طریق خوانشی محتوایی و با تأکید بر درون¬مايه¬هاي مشترك این دو اثر نمایان سازد. همچنین سعی بر این است تا با تکیه بر صداها و همهمه¬های موجود در رمان، نحوۀ¬ مواجهۀ این دو اثر با دنیای جدید را نشان دهد و تبیین نماید که مؤلفان این دو اثر، چگونه با درهم¬آمیزی واقعيت و توهم، جهان فيزيكي و متافيزيكي و مرگ و زندگي به گفت¬وگوی با دنیای مدرن پرداخته¬اند. در این مقاله پس از یک مطالعه¬ تطبیقی، همچنین بر آنیم تا از منظری انتقادی به وجوه موجود در دو رمان، با توجه به دو گفتمان سنت و مدرنیته التفات کرده و نشان دهیم چگونه پارسی¬پور در روایت خود دچار گسست و دوپارگی شده است؛ به نحوی که «طوبا و معنای شب» هرگز به صلابت و پیچیدگی «صد سال تنهایی» نیست و به همین دلیل در به کار بردن عناصری چون طنز، باورپذیری شخصیت¬ها و همبستگی معنادار اتفاقات داستان، تاحدودی ناتوان است. همچنین شاهد آنیم که واکنش¬ به بیگانگان در «صد سال تنهایی» به طور واضح انتقادی، اعتراضی و صریح است، در حالی که «طوبا و معنای شب» موضع¬گیری مغشوش، سردرگم و تاحدودی منفعلانه دارد.